Gemeente De Panne

Aanvraag SABAM en billijke vergoeding

SABAM 

Tijdens een publieke activiteit, zoals fuiven, privé-feestjes… wordt er vaak muziek gespeeld die auteursrechterlijk beschermd is via de beheersmaatschappij SABAM. Om die muziek te mogen gebruiken, moet je zelf als organisator, per activiteit, toelating vragen aan SABAM. Het lokaal bestuur betaalt immers geen SABAM-jaartarieven. Tegen betaling mag je dan je favoriete muziek op je publiek evenement afspelen. 

Om deze toestemming te verkrijgen, moet je ten laatste 10 dagen voor uw activiteit een aanvraag tot toelating indienen bij SABAM. Het tarief van de vergoeding is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de infrastructuur waar de muziek wordt gespeeld, de toegangsprijs… Opgelet: zelfs wanneer de toegang gratis is, moet men auteursrechten betalen. 

Je kan je SABAM-factuur op voorhand berekenen. Er staan tarieftabellen op de website van SABAM.

Vergeet SABAM zeker niet! SABAM controleert fuiven regelmatig op hun toelating en kan desgewenst boetes opleggen. 

Billijke vergoeding

Terwijl SABAM de rechten van de auteurs beschermt, beschermt de billijke vergoeding de rechten van de uitvoerders en de producenten van muziek. Billijke vergoeding is te betalen wanneer men op een publiek toegankelijke plaats opgenomen muziek afspeelt via radio, TV, pc, CD…

Voor bepaalde gemeentelijke zalen of plaatsen (zie tabel hieronder) betaalt het lokaal bestuur een jaartarief.

FEESTZAAL

 

TARIEF BILLIJKE VERGOEDING

 

Gemeentehuis: feestzaal, foyer, raadzaal en vergaderzaal 1 

Tarief met drank

 

Polyvalente zaal trefcentrum De Boare

 Cafetaria’s trefcentrum De Boare

 

Tarief met dans

 Tarief met drank

 

Den Hert

 

Tarief met dans

 

De Korre

 

Tarief met drank

 

Het Gemeenschapshuis

 

Tarief met dans

 

De Ravotter

 

Tarief met dans

 

Markt De Panne

 

Basistarief, zonder drank/dans

 

 

Indien er in één van deze zalen een activiteit georganiseerd wordt in een hogere categorie, dient de organisator hiervan zelf aangifte te doen bij de billijke vergoeding. Op de website http://www.bvergoed.be/frame-nl.htm%20 vind je de formulieren en de tarieven die van toepassing zijn. Het ingevulde formulier moet ten laatste 5 dagen op voorhand bij de bevoegde instanties aankomen. Net als bij SABAM kan men een fikse boete krijgen als de toelating niet in orde is.

Voor alle andere gemeentelijke infrastructuur, of plaatsen op het openbaar domein, betaalt de gemeente geen billijke vergoeding. In die gevallen dient de organisator sowieso ook zelf alle administratieve verplichtingen te vervullen.

Meer info

SABAM
Rue d'Arlon 75-77
1040 Bruxelles
022-86 82 11
022-30 05 89 (fax)
contact@sabam.be
http://www.sabam.be/nl

Outsourcing Partners n.v.
Martelaarslaan 53-55
9000 Gent
027-10 51 00
027-10 51 10
http://www.bvergoed.be/frame-nl.htm