Gemeente De Panne

Aanvraag tijdelijk verkeersreglement

Indien er voor je evenement straten volledig dienen afgesloten te worden, of je wenst een algemeen parkeerverbod in bepaalde straten en / of politiebegeleiding tijdens je evenement, dien je voorafgaandelijk toelating te vragen aan de politie van De Panne.

Je dient deze aanvraag, ten minste twee maanden voor aanvang van uw activiteit, in te dienen bij de politie van De Panne. Dit gebeurt bij voorkeur samen met je aanvraag tot toelating aan het lokaal bestuur. Je aanvraag wordt dan bevestigd in de vorm van een tijdelijk verkeersreglement. De uitvoering van dit tijdelijke 'politiereglement' gebeurt gezamenlijk door politie en de afdeling Technische Zaken.