Gemeente De Panne

3. Hoe kan ik materiaal reserveren?

Je kan het gemeentelijk materiaal reserveren door minimaal een week vooraf onderstaand aanvraagformulier te richten aan de Afdeling Technische Zaken, dienst Verhuur zalen en materiaal, Zeelaan 21,
8660 De Panne. Uw aanvraag kan ook telefonisch, per e-mail of via het onderstaand digitaal loket gebeuren. 

We merken op dat ons materiaal heel frequent gebruikt wordt. Vroeg aanvragen is dus de boodschap!

Na bevestiging van je aanvraag ontvangt elke huurder een factuur, met vermelding van de huurprijs van het gevraagde materiaal (inclusief eventuele transportkosten) en de waarborg. Het verschuldigde bedrag kan enerzijds cash betaald worden bij de dienst Ontvangerij. Anderzijds kan je ook betalen via overschrijving, op het rekeningnummer BE95 091-0002163-58

Bij het ophalen van gemeentelijk materiaal op het technisch depot van De Panne (Loskaai 16, 8660 De Panne), dien je de factuur als reservatiebewijs voor te leggen.

De verschuldigde waarborg kan ten vroegste één week na afloop van uw activiteit teruggevorderd worden bij de dienst Ontvangerij.

Indien je hebt betaald via overschrijving, wordt de waarborg automatisch teruggestort. 

Digitaal loket