Gemeente De Panne

1. Wie kan er gemeentelijk materiaal ontlenen?

Het gemeentelijk feestmateriaal kan, voor zover beschikbaar, enkel gehuurd worden door particulieren, verenigingen, scholen, (commerciële) instellingen, handelsuitbatingen en horecazaken van de gemeente De Panne. 

Het feestmateriaal wordt niet ter beschikking gesteld voor activiteiten georganiseerd buiten de grenzen van de gemeente De Panne, behoudens:

  • activiteiten georganiseerd door, of in samenwerking met, het gemeentebestuur.
  • activiteiten georganiseerd door andere openbare besturen waarbij wederkerigheid bestaat houdende het in bruikleen geven van gemeentelijk materiaal.

Het gemeentelijk feestmateriaal kan zowel binnen als buiten de gemeentelijke zalen worden gebruikt.  Indien het gemeentelijk feestmateriaal in open lucht gebruikt wordt, is de ontlener verplicht de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen opdat eventuele schade, diefstal of verlies van de materialen zou vermeden worden.