Gemeente De Panne

Openbaar domein

Op het openbaar domein kunnen (enkel) grote publieke manifestaties georganiseerd worden, zoals wijk- en straatfeesten, rommelmarkten, concerten, enz. Het College van Burgemeester en Schepenen beoordeelt geval per geval of een activiteit kan doorgaan op het openbaar domein. Voorafgaandelijke toelating is m.a.w. steeds vereist.