Gemeente De Panne

3. Wat doen wij als gemeente met je aanvraag?

De gemeente onderzoekt je aanvraag voordat je toelating krijgt voor de organisatie van je evenement.
Jouw evenement wordt vanuit verschillende invalshoeken geëvalueerd. Aan de hand van onderstaande checklist gaan we na of jouw activiteit veilig en net kan verlopen, met een minimale overlast voor de omwonenden.

  • Controleren of de gevraagde locatie nog vrij is op de door jouw vermelde datum.
  • Nagaan of dit voor je evenement de meeste geschikte locatie is.
  • Nagaan of uw vereniging, organisatie… in aanmerking komt voor een subsidie. Subsidies kunnen enkel verkregen worden door erkende verenigingen uit De Panne. Deze subsidielijst wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.
  • Advies inwinnen bij verschillende (gemeentelijke) diensten:
    • De politie onderzoekt je aanvraag vanuit het perspectief van veiligheid (veiligheidstechnisch, invloed op de mobiliteit, mogelijke overlast…).
    • De brandweer bekijkt je aanvraag vanuit het perspectief van brandveiligheid.
    • De afdeling Technische Zaken, afdeling Reinigingsdienst, gaat de impact na van je evenement op de netheid van de gemeente. De afdeling Logistiek van de gemeente bekijkt dan weer of de door jou gevraagde materialen beschikbaar zijn.

De gemeente kan je steeds vragen om bijkomende uitleg te verschaffen m.b.t. je evenement.

Na het inwinnen van bovenstaande adviezen wordt je aanvraag voor goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Je wordt mondeling en / of schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het College. Aan een eventuele goedkeuring kunnen steeds voorwaarden verbonden zijn.

Contact

Eventloket

adres

Gemeentehuis

Zeelaan 21

8660 De Panne

tel.
058-42 89 31
e-mail
verhuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is op volgende dagen gesloten:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021