Gemeente De Panne

2. Hoe vraag ik toelating voor mijn publiek evenement?

Om toelating te verkrijgen voor je publiek evenement, dien je onderstaande evenementenfiche ten minste twee maanden voor de activiteit, volledig ingevuld en ondertekend, op te sturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Zeelaan 21, 8660 De Panne.

Deze toelating impliceert niet alleen de goedkeuring van het bestuur om je evenement te mogen organiseren in onze gemeente. Via deze evenementenfiche kan je onmiddellijk ook toelating vragen voor de uitvoering van een parkeerverbod / politiereglement, een muziekvergunning tot 3.00u, toelating om sterke drank te mogen schenken of glazen te mogen gebruiken. Zo is het handig om te weten dat:

  • Je in principe enkel luide muziek mag spelen tot 22.00u ’s avonds. Indien je langer muziek wenst te spelen, dien je een aparte muziekvergunning te vragen aan het lokaal bestuur.
  • Je voor het afsluiten van straten, of een algemeen parkeerverbod, in het kader van je publiek evenement, een Politiereglement dient aan te vragen bij de politie. Parkeerverbod in het kader van kleinschaligere activiteiten, zoals privé-feestjes, dient voorafgaandelijk aangevraagd te worden bij de dienst Omgeving & Ruimtelijk Beleid.

Voor publieke fuiven of concerten, georganiseerd in de gemeentelijke infrastructuur of op het openbaar domein, kan het College pas toelating verlenen wanneer de evenementenfiche ook wordt goedgekeurd door de preventiedienst van de Politiezone Westkust.

Fuif laten bewaken door eigen leden vereniging: toestemming vragen aan de burgemeester
Verenigingen die een fuif of een ander evenement organiseren, kunnen onder strikte voorwaarden de bewaking door eigen leden laten uitvoeren of mensen die een effectieve en aanwijsbare band hebben met de vereniging. Ze dienen daarvoor de toestemming te hebben van de burgemeester.
Minstens 14 dagen vooraf moet een origineel aanvraagformulier (Aanvraag toestemming vrijwillige stewards.bijlage1 (pdf)) en een vooraf ingevuld toestemmingsformulier van de burgemeester (toestemming burgemeester vrijwilliger stewards.bijlage2.pdf) worden toegestuurd naar de burgemeester. Gelijktijdig moet een kopie van bijlage 1 gestuurd worden naar de FOD Binnenlandse Zaken via het e-mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be .

Dit aanvraagformulier werd volledig vernieuwd naar aanleiding van de Wet Private en Bijzondere Veiligheid (aanvraagformulier zie Belgisch Staatsblad pagina 73213).
De burgemeester onderzoekt deze aanvraag en wint daarvoor het advies in van de korpschef van de lokale politie. Geeft hij/zij de vereniging de toestemming om eigen leden of mensen die een band hebben met de vereniging in te zetten voor de bewaking van haar evenement, dan volstaat het niet om een mailtje te sturen. De burgemeester moet de vereniging het officiële toestemmingsformulier overhandigen. Dat stelt duidelijk aan wie de toestemming wordt verleend, voor welk evenement, wie de verantwoordelijke is en welke personen de bewakingsactiviteiten zullen uitoefenen (als uitvoerenden én als leidinggevenden).

Contact

Eventloket

adres

Gemeentehuis

Zeelaan 21

8660 De Panne

tel.
058-42 89 31
e-mail
verhuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is op volgende dagen gesloten:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021