Gemeente De Panne

Onderhoud en herstel van wegen, fiets- en voetpaden, pleinen, bermen, waterwegen en publieke speelterreinen

Het Lokaal Bestuur beschikt over een uitgebreid wegennet bestaande uit 81,7 kilometer gemeentewegen. Deze gemeentewegen worden doorkruist door een aantal gewestwegen, goed voor 19,3 kilometer.

De afdeling Technische Zaken staat in voor enerzijds het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van de openbare gemeentewegen, fiets - en voetpaden, pleinen, bermen en waterwegen op haar grondgebied. Anderzijds is het lokaal bestuur ook verantwoordelijk voor het onderhoud en herstel van de voetpaden van de gewestwegen. Ligt er een tegel los in het voetpad, of merk je een put op in het wegdek? Alle problemen aangaande het gemeentelijk wegennet, of de ‘gewestelijke’ voetpaden, kan je signaleren via ons www.meldpuntwegen.be

Onderscheid gemeente- en gewestwegen

Niet voor alle wegen en fietspaden op haar grondgebied is de afdeling Technische Zaken echter verantwoordelijk. Het onderhoud en herstel van de gewestwegen en ‘gewestelijke’ fietspaden valt onder de bevoegdheid van het Vlaams Agentschap Wegen & Verkeer. Volgende gewestwegen lopen door De Panne en Adinkerke:

De Panne

Adinkerke

Nieuwpoortlaan, Duinkerkelaan, Koninklijke Baan, Veurnestraat, Koksijdeweg, Kerkstraat

 

Duinkerkekeiweg, Dijk, Duinhoekstraat, De Pannelaan, Stationsstraat, Veurnekeiweg


Bij klachten of opmerkingen i.v.m. bovenstaande gewestwegen, kan je contact opnemen met:

Vlaams Agentschap Wegen & Verkeer West-Vlaanderen - afdeling Diksmuide
Roeselarestraat 77
8600 Diksmuide (Esen)
051-55 00 40 
051-51 07 85 (fax)

Uiteraard kan je je opmerkingen ook steeds doorgeven via ons www.meldpuntwegen.be Wij zorgen er dan voor dat je klacht bij de bevoegde instantie terecht komt.

 

Contact

Technische Zaken

adres

Depot Adinkerke
Zwartenhoekstraat 1
8660 Adinkerke

tel.
058-42 97 77
e-mail
logistiek@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u.

In het weekend kan je voor dringende technische interventies op het openbaar domein of in gemeentelijke gebouwen contact opnemen met het noodnummer van de Afdeling Technische Zaken: 0499-93 30 55.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021