Gemeente De Panne

Onderhoud en herstel van wegen, fiets-en voetpaden, pleinen, bermen, waterwegen en publieke speelterreinen

De gemeente De Panne beschikt over een uitgebreid wegennet bestaande uit 81,7 kilometer gemeentewegen. Deze gemeentewegen worden doorkruist door een aantal gewestwegen, goed voor 19,3 kilometer.

De gemeentelijke Technische Dienst staat in voor enerzijds het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van de openbare gemeentewegen, fiets - en voetpaden, pleinen, bermen en waterwegen op haar grondgebied. Anderzijds is het gemeentebestuur ook verantwoordelijk voor het onderhoud en herstel van de voetpaden van de gewestwegen. Ligt er een tegel los in het voetpad, of merk je een put op in het wegdek? Alle problemen aangaande het gemeentelijk wegennet, of de ‘gewestelijke’ voetpaden, kan je signaleren via ons www.meldpuntwegen.be

Onderscheid gemeente- en gewestwegen

Niet voor alle wegen en fietspaden op haar grondgebied is de gemeentelijke Technische Dienst echter verantwoordelijk. Het onderhoud en herstel van de gewestwegen en ‘gewestelijke’ fietspaden valt onder de bevoegdheid van het Vlaams Agentschap Wegen & Verkeer. Volgende gewestwegen lopen door De Panne en Adinkerke:

De Panne

Adinkerke

 

Nieuwpoortlaan, Duinkerkelaan, Koninklijke Baan, Veurnestraat, Koksijdeweg, Kerkstraat

 

 

Duinkerkekeiweg, Dijk, Duinhoekstraat, De Pannelaan, Stationsstraat, Veurnekeiweg


Bij klachten of opmerkingen i.v.m. bovenstaande gewestwegen, kan je contact opnemen met:

Vlaams Agentschap Wegen & Verkeer West-Vlaanderen - afdeling Diksmuide
Roeselarestraat 77
8600 Diksmuide (Esen)
051-55 00 40 
051-51 07 85 (fax)

Uiteraard kan je je opmerkingen ook steeds doorgeven via ons www.meldpuntwegen.be Wij zorgen er dan voor dat je klacht bij de bevoegde instantie terecht komt.

 

Contact

Technische Zaken

adres

Depot Adinkerke
Zwartenhoekstraat 1
8660 Adinkerke

 

 

 

 

 

tel.
058-42 97 77
e-mail
logistiek@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u.

In het weekend kan je voor dringende technische interventies op het openbaar domein of in gemeentelijke gebouwen contact opnemen met het noodnummer van de Afdeling Technische Zaken: 0499-93 30 55.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019