Gemeente De Panne

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen. Het college vergadert in principe elke vrijdagnamiddag in het kabinet van de burgemeester. Het college wordt voorgezeten door de burgemeester. De vergaderingen zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Wens je, als persoon of als vereniging, een onderhoud met het college? Vraag dit schriftelijk aan bij de algemeen directeur. Alle leden van het college staan tot jouw dienst na afspraak op het gemeentehuis, Zeelaan 21 te 8660 De Panne. Om een afspraak te maken, bel 058-42 16 16 of mail naar secretariaat@depanne.be

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen op 14/08/2021:

De bijzondere werkzaamheden in verband met het dagelijks bestuur van de gemeente, namelijk de studiën, onderzoeken en verslagen ter voorbereiding van de beslissingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, het toezicht op de uitvoering van de overheidsvoorschriften en van de besluiten van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen, worden opgedragen aan de leden van het college van burgemeester en schepenen, zoals aangeduid hieronder:

 • Bram Degrieck, burgemeester:
  Burgerlijke stand, brandweer, politie, kieszaken, bevolking, militie, volksgezondheid, rechtszaken, erediensten, veiligheid, administratie, mobiliteit en verkeer, armoedebestrijding en Omgeving en Ruimtelijk Beleid, Toerisme, Externe Relaties.
 • Wim Janssens, eerste schepen:
  Openbare Werken, Openbaar Domein, de technische diensten, Afvalbeleid, Welzijn op het werk, gemeentelijke Patrimonium, Landbouw, Visserij, Waters en Bossen. De eerste schepen zal desgevallend fungeren als plaatsvervangend burgemeester.
 • Cindy Verbrugge, tweede schepen: /
 • Stefaan Buyens, derde schepen:
  Lokale Economie, Parkeerbeleid, Sport, Dierenwelzijn, Natuur & Duurzaamheid
 • Nicolas Luyssen, vierde schepen:
  Financiën, Subsidiologie, Woonbeleid, Erfgoed, Bibliotheek & Spelotheek, Preventie & GAS, ICT & Digitalisering
 • Michèle Vandermeeren, vijfde schepen:
  Sociale Zaken, Welzijn, Inburgering en Senioren

'Cultuur, Jeugd, Onderwijs & Buitenschoolse Opvang, Communicatie en Personeel' blijft tot nader order een bevoegdheid van burgemeester Bram Degrieck, schepenen Wim Janssens, Nicolas Luyssen, Stéphane Buyens en Michèle Vandermeeren.

Contact

Lokaal Bestuur

adres

Zeelaan 21
8660 De panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
gemeentebestuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje