Gemeente De Panne

Agenda gemeenteraad 10 februari 2020

agenda gemeenteraad (Small)
De gemeenteraad zetelt in principe elke eerste maandag van de maand. De zitting vindt plaats om 20.00u in de raadzaal van het gemeentehuis, Zeelaan 21. Iedereen is welkom. Enkel persoonsgebonden punten worden achter gesloten deuren besproken. Hieronder vind je de agenda.  

OPENBARE VERGADERING

1. Eedaflegging algemeen directeur.
2. Goedkeuring notulen gemeenteraad d.d. 13 januari 2020. Gedeelte openbare zitting en zittingsverslag.
3. Overzicht geregistreerde klachten 2019. Kennisname.
4. Belasting op de exploitatie van zandgroeven. Aanslagjaar 2020.
5. Lastenboek betreffende de toekenning van het recht tot exploitatie van avondmarkten in De Panne. Periode 2020-2021, mogelijks twee keer verlengbaar met twee jaar (2022-2023 en 2024-2025). Vaststelling.
6. Gemeentelijke bibliotheek. Reglement voor de gebruiker. Intrekking. Reglement voor de gebruiker van de Viertoren-bibliotheken waaronder bibliotheek De Panne. Goedkeuring.
7. Tariefreglement gemeentelijke openbare bibliotheek. Opheffing van de gemeenteraadsbeslissing d.d. 6 februari 2017.
8. Huurcontract KTA. Wijziging contract.
9. Infrastructuursubsidie sporthal "Den Oosthoek" NJ 2019. Toekenning.
10. Contract Parapanne vzw - gemeente De Panne. Vaststelling.
11. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Parkeerplaatsen voor personen met een beperking langs gewestwegen. Opheffing en hervaststelling.
12. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Parkeerplaatsen voor personen met een beperking langs gemeentewegen. Opheffing en hervaststelling.
13. Dumontwijk. Uitbreiding opdracht ontwerper. Goedkeuring.
14. Levering, plaatsing en afwerking van ondergrondse afvalcontainers met onderhoud- en beheerssoftwarepakket en toegangsbadges ten behoeve van de dienst Milieu van de gemeente De Panne. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
15. Leveren en plaatsen van 20 semi-ondergrondse straatvuilbakken ten behoeve van de dienst Milieu van de gemeente De Panne. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.


BESLOTEN VERGADERING


16. Goedkeuring notulen gemeenteraad d.d. 13 januari 2019. Gedeelte besloten zitting.
17. Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Verlenging bevoegdheid vaststellers

Contact

Gemeenteraad

adres

Gemeentehuis
Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
gemeente@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje