Gemeente De Panne

Agenda gemeenteraad 7 oktober 2019

agenda gemeenteraad (Small)
De gemeenteraad zetelt in principe elke eerste maandag van de maand. De zitting vindt plaats om 20.00u in de raadzaal van het gemeentehuis, Zeelaan 21. Iedereen is welkom. Enkel persoonsgebonden punten worden achter gesloten deuren besproken. Hieronder vind je de agenda.  
 

OPENBARE VERGADERING
1. Aktename van de verhindering van een gemeenteraadslid.
2. Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een vervanger voor een gemeenteraadslid dat verhinderd is.
3. Goedkeuring notulen gemeenteraad d.d. 9 september 2019. Gedeelte openbare zitting en zittingsverslag.
4. Toelichting inzake het definitief ontwerp van de herinrichting van de N35 + aanleg drukriolering in de Oosthoekstraat, Noordhoekstraat en Klokhofstraat.
5. Aanleg van fietspaden langs de N35 tussen De Panne-Koksijde-Veurne. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
6. Leveren van bouwmaterialen voor de periode 1 januari 2020 - 31 december 2021. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
7. Belasting op masten en pylonen. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
8. Hulpverleningszone Westhoek. Financiële verdeelsleutel 2020. Vaststelling.
9. Hulpverleningszone Westhoek. Principiële beslissing tot uitstap en oprichting nieuwe zone.
10. Afsluiten van een huurovereenkomst voor het pand gelegen Veurnestraat 24.
11. Aankoop van een perceel strandgrond. Ontwerpakte. Goedkeuring.
12. Aankoop van de projectgrond Cordial, Zeelaan 167. Ontwerpakte. Goedkeuring.
13. Aankoop van het gebouw Zeelaan 165. Ontwerpakte. Goedkeuring.
14. Aankoop van de woning gelegen Veurnestraat 257. Ontwerpakte. Goedkeuring.
15. Aankoop van een perceeltje grond gelegen Woestijnstraat ter hoogte van huisnummer 6. Ontwerpakte. Goedkeuring.
16. Samenwerkingsovereenkomst foodsavers Westhoek in de pilootregio. Vaststelling.
17. Prijssubsidiereglement sporthal Den Oosthoek. Vaststelling.
18. TMVS dv. Buitengewone algemene vergadering d.d. 10 december 2019. Statutenwijziging.
19. Gaselwest. Buitengewone algemene vergadering d.d. 12 december 2019. Goedkeuring dagorde en statutenwijziging.


BESLOTEN VERGADERING
20. IVVO. Aanduiding van een plaatsvervanger voor de algemene vergadering vanaf heden tot eind 2019.

Contact

Gemeenteraad

adres

Gemeentehuis
Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
gemeente@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje