Gemeente De Panne

Agenda gemeenteraad 27 juni 2019

agenda gemeenteraad (Small)
De gemeenteraad zetelt in principe elke eerste maandag van de maand. De zitting vindt plaats om 20.00u in de raadzaal van het gemeentehuis, Zeelaan 21. Iedereen is welkom. Enkel persoonsgebonden punten worden achter gesloten deuren besproken. Hieronder vind je de agenda.  
 

OPENBARE VERGADERING

1. Goedkeuring notulen gemeenteraad d.d. 3 juni 2019. Gedeelte openbare zitting en zittingsverslag.

2. Autonoom gemeentebedrijf "AGB De Panne". Jaarrekening 2018. Goedkeuring.

3. Jaarrekening en jaarverslag OCMW 2018. Goedkeuring.

4. Jaarrekening gemeentebestuur De Panne 2018. Vaststelling.

5. Huishoudelijk reglement gemeenteraad. Vaststelling.

6. Gemeentemandatarissen. Voorwaarden en procedure voor de toekenning van de eretitel van het mandaat van schepen en gemeenteraadslid. Intrekking en hervaststelling.

7. Projectgrond Cordial, Zeelaan 167. Goedkeuring verkoopbelofte.

8. Horizon 2025. Projectfiche 'Uitkijktoren op het strand van De Panne & Vista in de Houtsaegerduinen'. Hervaststelling. Samenwerkingsovereenkomst en mandaat aan de Provincie West-Vlaanderen. Goedkeuring.

9. België, onderteken het VN-kernwapenverbod. Ondertekening verklaring.

10. Frankrijk. Windmolenpark in zee ter hoogte van de Frans-Belgische grens. Bezwaarschrift.

11. Rapportering over de organisatiebeheersing. Kennisname.

12. Parochiekerk St. Pieter. Zesde oproep begeleidingstraject voor haalbaarheidsonderzoek inzake herbestemming van een parochiekerk. Inschrijven op het raamcontract van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Kanselarij en Bestuur, Team Vlaamse Bouwmeester.

13. Minnelijke onteigening gronden voor fietspad Veurne-De Panne. Ontwerpakte. Goedkeuring.

14. Gemeentelijke adviesraad voor andersvaliden. Principiële beslissing tot oprichting.

15. Onafhankelijke adviesraad voor lokale economie. Principiële beslissing tot oprichting.

16. GeCoRO. Vaststellen van huishoudelijk reglement en de presentiegelden.

17. Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Uitbreiding opdracht. Meeruitgave. Goedkeuring.

18. Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van woningen en handelszaken tegen inbraak. Vaststelling.

19. Algemeen gemeentelijk politiereglement. Hoofdstuk 2. De veiligheid en het gemak van doorgang op de openbare weg. Afdeling 9. Artikel 50. Ruiters op het strand. Opheffing en hervaststelling.

20. Levering en plaatsing van kerstverlichting voor de gemeente De Panne voor de periode van 4 jaar (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023). Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.

21. Raamcontract voor het keuren van gebouwen, materialen, brandblustoestellen, turntoestellen, speeltoestellen en brandstoftanks. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.

22. Levering en installatie van een synchroon gerepliceerde server infrastructuur. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.

23. Interlokale vereniging Westhoekpersoneel (WHP). Jaarverslag. Goedkeuring.

24. Zefier. Algemene vergadering d.d. 13 juni 2019. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen d.d. 7 juni 2019.

T1. Aankoop van de woning gelegen Westhoeklaan 14. Ontwerpakte. Goedkeuring.

T2. Gebouw Zeelaan 165. Goedkeuring verkoopbelofte.

 

BESLOTEN VERGADERING

25. Goedkeuring notulen gemeenteraad d.d. 3 juni 2019. Gedeelte besloten zitting.

26. Besluit van de gouverneur houdende vernietiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11 januari 2019 houdende beëindiging van een arbeidsovereenkomst.

27. Wijk-werken Westhoek. Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger.

 

 

 

Contact

Gemeenteraad

adres

Gemeentehuis
Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
gemeente@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje