Gemeente De Panne

Agenda gemeenteraad 18 juni 2020

agenda gemeenteraad (Small)

Agenda gemeenteraad 18 juni 2020

Wij delen je mee dat de vergadering van de gemeenteraad zal gehouden worden op 18 juni 2020 om 20.00u in de feestzaal van het gemeentehuis. Er is geen publiek toegelaten. De zitting wordt wel opgenomen. 

OPENBARE VERGADERING

1. Notulen gemeenteraad van 8 juni 2020. Gedeelte openbare zitting. Goedkeuring.
2. Maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Actieplan Safe Summer 2020. Kennisname.
3. Openbaar Vervoerplan vervoerregio Westhoek.
4. Aansluiten bij de aankoopcentrale VEB. Aansluiting opdracht 'levering gas en groene elektriciteit’ voor de periode 2021-2023. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
5. Toetreding tot het Raamcontract "ICT Aankoopcentrale – Stad Brugge en andere entiteiten voor drie jaar en driemaal met één jaar verlengbaar". Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen. Aktename.

BESLOTEN VERGADERING

6. Notulen gemeenteraad van 8 juni 2020. Gedeelte besloten zitting. Goedkeuring.
7. Decreet over het lokaal bestuur. Besloten vergadering. Aanstelling van een adjunct-algemeen directeur.

Contact

Gemeenteraad

adres

Gemeentehuis
Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
gemeente@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje