Gemeente De Panne

Agenda gemeenteraad 14 mei 2020

agenda gemeenteraad (Small)

Agenda gemeenteraad 14 mei 2020

De virtuele vergadering van de gemeenteraad zal gehouden worden op 14 mei 2020 om 20.00u. De zitting zal achteraf bekend gemaakt worden.

OPENBARE VERGADERING

1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 30 april 2020. Gedeelte openbare zitting en zittingsverslag.
2. Coronacrisis. Fiscale maatregelen en concessies lokale handelaars.
3. Retributie op het stilstaan en parkeren. Opheffing en hervaststelling.
4. Gemeentelijke indoorpetanquezaal. Huishoudelijk reglement. Vaststelling.
5. Gemeentelijke indoor petanquezaal. Tarief. Vaststelling.
6. Algemeen Gemeentelijk Politiereglement. Artikel 13 bis. Vaststelling. Artikel 227, paragraaf 5. Intrekking en hervaststelling.
7. Horizon 2025. Oproep WinVorm tot kandidatuurstelling 03/19. De volledige studieopdracht voor de bouw van een uitkijktoren op het strand van De Panne en vista in de Houtsaegerduinen. Beslissing college van burgemeester en schepenen van 10 april 2020. Gunning. Kennisname.
8. Plaatsen van zebrapadverlichting op de 4 zebrapadovergangen in de Veurnestraat. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
9. Leveren en plaatsen van outdoor fitnesstoestellen ten behoeve van de dienst sport van gemeente De Panne. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
10. Opdracht tot het slopen van de huidige openbare sierverlichting in de Nieuwpoortlaan en de Duinkerkelaan. Goedkeuring.
11. Woonmaatschappij IJzer & Zee. Algemene vergadering van 5 juni 2020. Agenda. Goedkeuring.
12. WVI. Algemene vergadering van 3 juni 2020. Agenda. Goedkeuring.
13. Zefier. Jaarvergadering van 11 juni 2020. Agenda. Goedkeuring.
14. IVVO. Algemene vergadering van 16 juni 2020. Agenda. Goedkeuring.
15. TMVS dv. Algemene vergadering van 16 juni 2020. Agenda. Goedkeuring.
16. Gaselwest. Buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2020. Agenda en partiële splitsing door overneming. Goedkeuring.

BESLOTEN VERGADERING
17. Aanduiding van gemeentelijke ambtenaren als vaststeller in het kader van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).
18. IWVA. Beslissing gemeenteraad van 4 november 2019. Intrekking. Aanduiding van vier vertegenwoordigers voor de (bijzondere) algemene vergadering voor de periode 2019-2024. 19. Gaselwest. Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van  23 juni 2020.

Contact

Gemeenteraad

adres

Gemeentehuis
Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
gemeente@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje