Gemeente De Panne

Agenda gemeenteraad 4 november 2019

agenda gemeenteraad (Small)
De gemeenteraad zetelt in principe elke eerste maandag van de maand. De zitting vindt plaats om 20.00u in de raadzaal van het gemeentehuis, Zeelaan 21. Iedereen is welkom. Enkel persoonsgebonden punten worden achter gesloten deuren besproken. Hieronder vind je de agenda.  
 

OPENBARE VERGADERING
1. Goedkeuring notulen gemeenteraad d.d. 7 oktober 2019. Gedeelte openbare zitting en zittingsverslag.
2. Eénjarige meerjarenplanwijziging 2019 gemeente - OCMW. Vaststelling.
3. Onwaarden toegestaan door college van burgemeester en schepenen.
4. Onwaarden toegestaan door financieel directeur.
5. Onwaarden toegestaan wegens administratieve vergissing.
6. Omvormen herwaarderingsplan Dumontwijk naar beheersplan. Uitbreiden van de opdracht.
7. Algemeen gemeentelijk politiereglement. Hoofdstuk 2. De veiligheid en het gemak van doorgang op de openbare weg. Afdeling 14. Aanplakken en reclame. Artikel 82. Opheffing en hervaststelling.
8. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Invoeren in de Duinenstraat, gedeelte tussen Adinkerkelaan en Pastoor Dequidtstraat, van éénrichtingsverkeer in de richting van de Adinkerkelaan naar de Pastoor Dequidtstraat, behalve voor fietsers.
9. Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Vuurfeest 23 november 2019. Vaststelling.
10. Reglement gemeentelijke zalen. Vaststelling.
11. Bijzondere subsidies voor sporttrofeeën en hulpverlenende organisaties. Vaststellen toe te kennen bedragen 2019.
12. Beleidssubsidies voor de sportverenigingen. Vaststelling toe te kennen bedragen 2019.
13. Sportverenigingen. Impulssubsidies 2019. Toekenning.
14. Inschrijven op raamcontract 'Leveren en plaatsen PV- installatie op diverse gebouwen - herhaling', waarbij gemeente Koksijde optreedt als aankoopcentrale. Goedkeuring.
15. Raamcontract voor het leveren van veiligheidsschoenen voor het gemeentebestuur De Panne en het OCMW van De Panne voor de periode van 1 jaar. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
16. Levering, plaatsing en afwerking van ondergrondse afvalcontainers met onderhoud- en beheerssoftwarepakket en toegangsbadges ten behoeve van de dienst Milieu van de gemeente De Panne. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
17. Leveren van een kleine graafmachine met bijhorende aanhangwagen ten behoeve van de technische dienst van de gemeente de Panne. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
18. Leveren van een bestelwagen met open laadbak ten behoeve van de metsers van de gemeente De Panne. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
19. Toekomstvisie organisatie kinderopvang.
20. DVV Westhoek. Algemene vergadering d.d. 4 december 2019. Agenda. Goedkeuring.
21. IWVA. Bijzondere algemene vergadering d.d. 10 december 2019. Agenda. Goedkeuring.
22. TMVS dv. Buitengewone algemene vergadering d.d. 10 december 2019. Agenda. Goedkeuring.


BESLOTEN VERGADERING
23. Goedkeuring notulen gemeenteraad d.d. 7 oktober 2019. Gedeelte besloten zitting.
24. DVV Westhoek. Kennisname ontslag bestuurder en aanduiden van een nieuw bestuurder met raadgevende stem voor de periode 2019-2024.
25. IWVA. Beslissing gemeenteraad d.d. 11 februari 2019. Intrekking. Aanduiding van vier vertegenwoordigers voor de (bijzondere) algemene vergadering voor de periode 2019-2024.
26. TMVS dv. Aanduiding van een plaatsvervanger voor de algemene vergadering op 10 december 2019.
27. Gaselwest. Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering op 12 december 2019.
28. Decreet over het lokaal bestuur. Besloten vergadering. Aanstelling van een algemeen directeur en aanleg wervingsreserve.

Contact

Gemeenteraad

adres

Gemeentehuis
Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
gemeente@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje