Gemeente De Panne

Agenda gemeenteraad 14 september 2020

agenda gemeenteraad (Small)

De vergadering van de gemeenteraad zal gehouden worden in De Boare (Koningsplein 1) op 14 september 2020 om 20.00u.

OPENBARE VERGADERING
1. Notulen gemeenteraad van 10 augustus 2020. Gedeelte openbare zitting. Goedkeuring.
2. IVVO. Goedkeuring statutenwijziging, verlenging, kapitaalsverhoging en aandeelhoudersovereenkomst met kortingen werkingsbijdragen gemeentevennoten.
3. Begrip 'dagelijks personeelsbeheer'. Vaststelling.
4. Delegatiebeslissing over de personeelsformatie, organogram en dadingen met personeelsleden.
5. Rechtspositieregeling voor het personeel van het lokaal bestuur. Opheffing en hervaststelling.
6. Algemeen gemeentelijk politiereglement. Hoofdstuk 7 Openbare rust. Afdeling 7 Alcoholverbruik op de openbare weg. Intrekking en hervaststelling.
7. Algemeen gemeentelijk reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties. Opheffing en hervaststelling.
8. Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet. Schoolreglement 2020-2021. Opheffing. Hervaststelling.
9. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Bebouwde kom centrum Adinkerke. Opheffing en hervaststelling.
10. Maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het Coronavirus COVID-19. Kennisname besluiten burgemeester en college van burgemeester en schepenen.
11. Het lastenboek betreffende de toekenning van het recht om met een amfibieboot in zee te steken van op het strand van De Panne - periode 2019-2024. Opheffing en hervaststelling.
12. Samenwerkingsovereenkomst met Provincie West-Vlaanderen voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema's. Ondertekening.
13. Erkende seniorenverenigingen. Toekennen subsidies voor het werkjaar 2019.
14. Reglement voor de gebruiker van de Viertoren-bibliotheken waaronder bibliotheek De Panne. Bijlage 2. Intrekking en hervaststelling.
15. Oproep van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens aan de burgemeesters van België tot deelname aan de Internationale Dag van de Vrede op 21 september 2020. Goedkeuring.
16. Spelotheek. Nieuwe locatie. Afsluiten gebruiksovereenkomst Sint Jansheem, Noorddreef 1.
17. Verkaveling Noordhoekstraat - Pastorieweg. Vaststelling tracé van de wegenis.
T1. Licht als dienst - aanbod Fluvius


BESLOTEN VERGADERING
18. Notulen gemeenteraad van 10 augustus 2020. Gedeelte besloten zitting. Goedkeuring.

Contact

Gemeenteraad

adres

Gemeentehuis
Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
gemeente@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje