Gemeente De Panne

Opzet Milieuraad

De opzet van een gemeentelijke milieuraad is het maatschappelijk draagvlak van het lokale milieubeleid te verbreden. Dit wil zeggen dat in de milieuraad de haalbaarheid van het geplande beleid wordt getoetst.
De minimumtaken van de milieuraad zijn opgelegd door de samenwerkingsovereenkomst. De raad is verplicht advies te geven over het jaarlijks milieujaarprogramma, over het ontwerp van het gemeentelijk milieubeleidsplan.
Zij moet tevens om advies gevraagd worden voor alle gemeentelijke beslissingen en plannen die een invloed hebben op het behoud of de ontwikkeling van de natuurlijke structuur of de algemene milieukwaliteit.

In eerste instantie heeft de milieuraad dus een adviserende taak. Daarnaast is het ook een forum waarbij informatie wordt doorgegeven en waar wordt gediscussieerd over het milieu- en natuurbeleid in de gemeente. Onze huidige milieuraad werd officieel opgericht door de gemeenteraad dd. 4 juni 1992. Voorloper van de milieuraad was de ecologische raad bij de dienst Toerisme, een adviesraad die jarenlang actief was op vlak van natuur en afvalbeleid. Het huishoudelijk reglement van de huidige milieuraad dateert van 15 juni 1992, werd aangepast op 13 februari 1995 en gewijzigd in de vergadering van 10 februari 2003.

Sinds 1997 krijgt de milieuraad jaarlijks € 250 van de gemeente voor o.m. het organiseren van specifieke activiteiten, uitnodigen van sprekers of het belonen van verenigingen voor het uitvoeren van bepaalde natuurwerken. 

De leden vertegenwoordigen verschillende organisaties zoals (beroepsverenigingen, onderwijs, landbouw, andere verenigingen, ...). Dit vergroot het draagvlak van het gemeentelijk milieubeleid en zorgt voor gefundeerde adviezen die reeds besproken werden in de verschillende belangengroepen.

 

Contact

Milieu

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 68
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
24 december 2019 - tweede deel van de werkdag
25 december 2019
26 december 2019

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.