Gemeente De Panne

Huwelijkscontract

Het huwelijkscontract is een akte waarin toekomstige echtgenoten hun huwelijksvermogensstelsel kunnen regelen. Deze akte moet opgemaakt worden door een notaris.
In het contract kunnen zij:

  • De economische en financiële betrekkingen tussen elkaar vastleggen
  • De eigendom van goederen bewijzen
  • Bepalen hoe zij de goederen beheren

Echtgenoten zijn niet verplicht om een huwelijkscontract af te sluiten. Als er geen huwelijkscontract is, is automatisch het wettelijk stelsel van toepassing.

Echtgenoten kunnen er ook voor kiezen om het wettelijk stelsel als algemeen principe te nemen binnen het huwelijk en via een huwelijkscontract enkele specifieke regelingen te treffen.