Gemeente De Panne

Sociale woningen

Sociale woningen in De Panne

Iedereen heeft recht op een degelijke en betaalbare woning. Maar woningen zijn duur. Daarom helpen de Vlaamse overheid en de lokale besturen wie het nodig heeft door hen een sociale woning te verhuren. Voor die woning betaal je een lagere huurprijs. De prijs hangt onder andere af van je inkomen en het aantal kinderen ten laste.

Het OCMW beschikt over sociale woningen in De Panne en in Adinkerke:

Het woonerf Duinbos, Koksijdeweg te De Panne, bestaat uit 20 sociale woningen.

Het woonerf De Mikke te Adinkerke telt 16 sociale woningen.

In de Stationsstraat in Adinkerke  zijn er twee sociale wooncomplexen: residentie De Boomgaard met  14 appartementen en residentie De Dreve met 11 appartementen.

Residentie Thuishaven in de Ollevierlaan omvat 22 appartementen. In deze appartementen hebben mensen boven de 65 jaar voorrang. De gemeenschappelijke tuin en ontmoetingsruimte stimuleren het sociale contact tussen de bewoners.

Gemeente De Panne verhuurt sociale woningen op volgende locaties in De Panne:

In de Noorddreef (wijk Oosthoek) ligt een woonerf met 12 sociale gezinswoningen.

In de Pastoor Dequidtstraat worden 4 gezinswoningen en 24 appartementen te huur aangeboden.

In de Duinenstraat worden er 4 appartementen verhuurd.

In de Kerkstraat beschikt het gemeentebestuur over 12 appartementen.

Tot slot zijn er twee wooncomplexen in de Veurnestraat:  één met 9 en één met 10 appartementen.

Twee sociale woningen zijn geschikt voor personen met een beperkte functionaliteit aan de onderste ledematen, waardoor het gebruik van een rolwagen in de woning vereist is. In de residentie De Dreve is er een aangepast appartement met 1 slaapkamer, het wooncomplex in de Veurnestraat heeft een aangepaste woning met 2 slaapkamers.

Toewijzing sociale woning

Niet iedereen kan in een sociale woning wonen. Voor de toewijzing van sociale woningen wordt gewerkt met een inschrijvingsregister, ook wel “wachtlijst” genoemd. Naargelang de grootte van je gezin kan je een keuze maken tussen appartementen met 1 tot en met 3 slaapkamers. De woningen tellen 3 slaapkamers en worden toegewezen aan gezinnen met 2 of 3 kinderen.

De sociale woningen en sociale appartementen worden toegewezen aan kandidaat-huurders volgens een toewijsbeleid. Dit beleid is opgemaakt op basis van het Sociaal Huurbesluit van 12 oktober 2007. Het toewijsbeleid en de voorrangsregels worden vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de gemeenteraad. De Raad voor Maatschappelijk welzijn stelde het intern huurreglement voor de sociale woningen van het OCMW vast, de gemeenteraad heeft een intern huurreglement goedgekeurd voor de sociale woningen van het gemeentebestuur.

Het intern huurreglement vermeldt onder meer wie zich kan inschrijven voor een sociale woning, hoe je je moet inschrijven, welke voorrangsregels moeten worden gehanteerd als er een woning vrijkomt enzovoort.

Het intern huurreglement is een openbaar document en ligt ter inzage bij de Cel huisvesting.

Lokaal toewijzingsreglement

Sinds 1 december 2011 zijn twee extra voorrangsregels toegevoegd aan het intern huurreglement. Dit gebeurde naar aanleiding van de opmaak van een Eigen Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen in De Panne. Ook de Woonmaatschappij Ijzer en Zee uit Veurne past de voorrangsregels uit het eigen toewijzingsreglement voor hun woningen in De Panne toe.

De Panne voorziet hiermee bijkomende voorrangsregels die gepast zijn voor de gemeente: er is een lijst met sociale woningen waar een voorrang geldt voor 65-plussers. Voor koppels volstaat wanneer één van de partners de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. De lijst met woningen wordt vastgesteld door de gemeenteraad en kan bij evaluatie van het eigen toewijzingsreglement worden aangepast. Momenteel geldt de voorrang voor 65-plussers in alle appartementen van de residentie Thuishaven in het centrum van De Panne.

Er wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste zes jaar drie jaar in De Panne hebben gewoond. Deze voorrangsregel heet ‘voorrang voor lokale binding’. Deze voorrang geldt pas nadat de verplichte voorrangregels zijn toegepast.

Het eigen toewijzingsreglement werd door de Minister goedgekeurd op 17/08/2011 en wordt overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van 27 september 2011 toegepast vanaf 1 december 2011 door alle sociale verhuurders, die werkzaam zijn in De Panne.

Voor wie?

Mensen met een beperkt inkomen.

LET OP: Indien u zich wil kandidaat stellen voor een sociale woning moet u langsgaan bij de Cel huisvesting van het lokaal bestuur. Enkel het invullen van het inschrijvingsdocument is niet voldoende om een sociale woning aan te vragen. Bij de Cel huisvesting zal men u verder helpen om uw aanvraagdossier in orde te brengen.

Procedure

De Cel Huisvesting lokaal bestuur De Panne staat in voor een goede dienstverlening en geldt als contact voor al uw vragen in verband met de sociale woningen van de gemeente en het OCMW. Hierover hebben het OCMW en de gemeente een samenwerkingsakkoord.

Procedure

De Cel Huisvesting gemeente-OCMW staat in voor een goede werking en dienstverlening voor de sociale woningen van de gemeente en het OCMW. Hierover hebben het OCMW en de gemeente een samenwerkingsakkoord.

Contact

Algemene Sociale Dienst

Cel Huisvesting lokaal bestuur De Panne

adres

Lindenlaan 3
8660 De Panne

tel.
058-42 97 80
e-mail
secretariaat@ocmwdepanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden


Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.