Gemeente De Panne

Opname in een rusthuis

Wat?

Voor velen is de stap naar een rusthuis soms moeilijk, maar soms noodzakelijk. Wanneer de gezondheid achteruit gaat en je je thuis niet meer zelfstandig kan verhelpen, dan kan een opname in een rusthuis een oplossing zijn. Niettemin vormt dit zowel voor de persoon zelf, als voor zijn familie een probleem. Wat moet er gedaan worden, hoe moet er gezocht worden, welke zijn de financiële aspecten, eventuele tussenkomst van de kinderen... Op al deze vragen geven wij een antwoord.

Meer info

Voor inlichtingen kan je contact opnemen met Joke Lermyte (058-42 97 80).

Voorwaarden

Wanneer een verblijf in een rusthuis wordt geregeld dan dient volgend besluit te worden genomen:

  • Ofwel tekent de bejaarde, een familielid of een kennis, een persoonlijke borg die onbeperkt is in tijd en bedrag; dit houdt in dat te allen tijde bij deze persoon kan aangeklopt worden om de factuur te betalen.
  • Ofwel erkent het OCMW gemeente van onderstandsdomicilie te zijn. Dit betekent dat het OCMW er zich toe verbindt om financieel bij te springen, indien de inkomsten van de bejaarde onvoldoende zijn en alle spaargelden opgebruikt zijn. 

Bij de opname van een bejaarde in een rusthuis is het laatste domicilie van betrokkene van belang. Indien het OCMW tussenkomst verleent, wordt er nadien een onderzoek ingesteld naar onderhoudsplicht. Het OCMW kan de kosten van de steunverlening, en de kosten van de opname in een rusthuis verhalen op de persoon die de steun kreeg, maar ook op de kinderen of zijn ouders. Voor diegenen die moeten tussenkomen als onderhoudsplichtige worden de wettelijke barema’s, opgelegd door het Ministerie voor Maatschappelijke Integratie, toegepast. Indien de bejaarde opgenomen is in een rusthuis, kan het OCMW ambtshalve hypotheek leggen op de onroerende eigendommen van de bejaarde. Voor de opname in het rusthuis wordt er een onderzoek gedaan waarin nagegaan wordt of alle spaargelden effectief opgebruikt zijn.