Gemeente De Panne

Coördinatie thuiszorg

Wat?

Soms gaat het bewegen wat moeilijker of gaat de gezondheid wat achteruit. Daardoor wordt het moeilijk om alles gedaan te krijgen zoals je het wil. Samen met je familie, vrienden of kennissen, verpleegster of dokter zoeken wij naar oplossingen zodat je zolang mogelijk in je eigen woning kan blijven.

Voor wie?

Iedere senior vanaf 55 jaar, mindervalide, langdurig zieke of mensen met een handicap kunnen bij ons terecht.

Werking

Naarmate je ouder wordt heb je meer zorgen nodig. Je kan niet alles meer alleen doen en de kinderen, vrienden of kennissen moeten wat bijspringen. Wij kunnen jou, je familie en vrienden ondersteunen en adviseren hoe de zorg optimaal georganiseerd wordt. Wij kennen ook meerdere diensten waarop je in die situatie een beroep kan doen. Misschien kan je zelf voor zaken instaan mits er wat aanpassingen gebeuren in je huis, of moeten er wat hulpmiddelen worden gekocht. Soms wordt er een vergadering georganiseerd met uw dokter, kinesist en/of verpleegster, zodat de zorgverlening nog beter afgestemd is op jouw specifieke noden. De verantwoordelijke van de dienst Thuiszorg komt op afgesproken tijdstippen bij je langs en regelt indien je dit wenst de contacten met de nodige diensten / personen.

Meer info

Voor inlichtingen kan je contact opnemen met Joke Lermyte (058-42 97 80)

Bedrag

Deze dienst is volledig gratis.