Gemeente De Panne

Buurtinformatienetwerk

Bin_Logo.jpg BIN

Een BIN, of buurtinformatienetwerk, is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners en politie, die elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel. Het BIN is dus een vorm van buurtpreventie om de betrokkenheid van de bevolking bij de criminaliteitsbestrijding en –voorkoming op een gepaste wijze te verhogen. Statistieken tonen aan dat de criminaliteitscijfers dalen in wijken waar een BIN actief is.

Doel van een BIN?

Het BIN heeft als doel het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, de criminaliteit in de politiezone te beperken, en het belang van preventie duidelijk te maken. Dit gebeurt door de sociale controle te bevorderen en de waakzaamheid door buurtbewoners te verhogen. Er is een wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de BIN-leden en de politie, wat het contact tussen politie en bevolking versterkt. Ook verhoogt dit de aangifte- en meldingsbereidheid.

Wat is een BIN niet?

Het BIN is geen burgerwacht. Nachtrondes en patrouilles of achtervolgingen zijn taken van de politie. Het BIN mengt zich niet in dergelijke politieopdrachten.

Hoe werkt een BIN?

Het BIN speelt in op de noden en behoeften van de bevolking. Het is immers een drempelverlagende schakel tussen de bevolking en de politie. Wie een verdachte gedraging of situatie ziet in de buurt, kan dit melden aan de politie, die nagaat wat er aan de hand is en naar alle BIN-leden een sms-bericht verstuurt met een preventieve tip. Dit BIN-bericht zorgt ervoor dat je waakzaam en alert bent en je je beter kan beschermen. De politie kan ook op elk moment feedback of een stand van zaken geven aan de BIN-leden.

 

Meer info

Hoe word je lid?

Neem contact op met één van de BIN-coördinatoren: Alain Lammens voor zone De Panne (058-73 01 44 | bindepanne@scarlet.be) of Geert Deseyne voor zone Adinkerke: (058-42 03 22 | gedes113@gmail.com). De coördinator zal persoonlijk bij je langskomen.

 

Bedrag

Deel uitmaken van het BIN-netwerk, en bijgevolg waarschuwingsberichten ontvangen, kost € 12 per jaar (van 1 januari tot 31 december) of € 1 per resterende maand. Dit bedrag kan, met vermelding van jouw naam en adres en BIN De Panne-Adinkerke, overgeschreven worden op rekeningnummer BE78 9794 2930 1086.

Contact

Veiligheid & Preventie

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 35
e-mail
preventie@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje
Marie Declercq

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019