Gemeente De Panne

Neem je buren niet bij de neus

Een mens wordt dagelijks geconfronteerd met verschillende geuren. Als mensen een geur als onaangenaam ervaren of als schadelijk beoordelen, kunnen we spreken van geurhinder of stank. Mogelijke gevolgen zijn dat de 'gehinderde' persoon ramen gaat sluiten, minder tijd in zijn tuin zal doorbrengen of klacht gaat indienen.

Geurhinder of stank is meestal niet zozeer bedreigend voor de gezondheid of verstorend voor ecosystemen, maar tast wel het welzijn van de mens aan. Het heeft dus een negatieve invloed op de kwaliteit van het leven, zowel psychisch als fysiek. Een hindergevoel gaat vaak samen met een gevoel van onrust, bijvoorbeeld over de mogelijke giftigheid van een geur (psychische factor). In periodes met ernstige geurhinder kan er zelfs sprake zijn van hoofdpijn, slapeloosheid of ademhalingsproblemen (fysieke factor).

In Vlaanderen uit ongeveer 15% van de ondervraagde personen hun grieven over tamelijke, ernstige of extreme geurhinder. De meeste klachten hebben betrekking op het verkeer en huishoudelijke activiteiten van burgers. Deze oorzaken van hinder kunnen we samen proberen aan te pakken. Via de onderstaande tips lees je hoe je kan helpen om zo weinig mogelijk geurhinder te veroorzaken voor je omgeving.

Verkeer en vervoer

De uitlaatgassen van auto’s en bussen hebben een grote impact op ons leefmilieu. Het wegverkeer is niet alleen de belangrijkste lawaaibron en een grote bron van lichtvervuiling, het verkeer veroorzaakt ook geurhinder. Op verschillende manieren kunt u deze negatieve effecten zelf beperken. De manier waarop u zich verplaatst, de milieuvriendelijkheid van uw auto en ook uw rijgedrag bepalen mee de mate van vervuiling die je wagen veroorzaakt.

 • Kies voor een milieuvriendelijke wagen.
 • Laat je auto wat vaker thuis en ga te voet of met de fiets. Dat is bovendien goed voor uw gezondheid.
 • Gebruik het openbaar vervoer.
 • Probeer te carpoolen.
 • Rij rustig. Dat is niet alleen veiliger maar ook zuiniger.

Extra info over milieuvriendelijk vervoer kan je lezen op de website http://www.ikbenrob.be/.

Stoken

Een hout- of kolenkachel of een open haard in huis is gezellig en het lijkt onschuldig, maar het kan heel wat luchtvervuiling veroorzaken. Een slecht gestookte houtkachel of open haard veroorzaakt meer vervuiling dan 100 gaskachels bij elkaar. Dat komt omdat de verbranding vaak onvolledig is, als gevolg van een te lage verbrandingstemperatuur of een gebrek aan zuurstof. De belangrijkste vervuilende stoffen die bij het stoken van hout vrijkomen zijn koolmonoxide en koolwaterstoffen, waaronder PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Ook ontstaan zeer giftige dioxines.

Op de juiste manier stoken is dus zeer belangrijk voor uw gezondheid en het bespaart jou en je buren veel rook- en geurhinder. Het is meestal een kleine moeite om je vuur veilig en milieuvriendelijk te houden.

Stook je met hout? 9 tips om slim te stoken

Wie in de winter met hout stookt in een kachel of open haard, doet dat best met kennis van zaken. Als je een kachel of haard verkeerd gebruikt of slecht onderhoudt, stijgt de uitstoot van schadelijke stoffen en kan je hinder veroorzaken en je gezondheid of die van je buren schaden. Stook dus altijd slim en hou rekening met onderstaande tips! 

 1. Gebruik altijd droog hout. Gekliefd vers hout laat je daarom minimaal 2 jaar drogen (afgeschermd voor regen maar vrij voor wind). Verbrand nooit behandeld hout want hierbij komen zeer veel schadelijke stoffen vrij, zowel in huis als uit de schouw. 
 2. Gebruik aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes voor het aanmaken van je kachel, dus geen bedrukt (kranten)papier, brandspiritus of paraffineblokjes. Pas hierbij de kaarsmethode toe: leg het aanmaakmateriaal bovenaan. Zo komt er veel minder rook vrij!   
 3. Zet de luchttoevoer enkel volledig open wanneer je de kachel aanmaakt. Van zodra het vuur goed brandt, verminder je de luchttoevoer een beetje, maar zet deze niet helemaal toe. Als vuur te weinig zuurstof krijgt, is de verbranding slecht en bevat de rook meer schadelijke stoffen. Enkel als het vuur volledig gedoofd is, kan je de luchttoevoer sluiten om warmteverlies te voorkomen.
 4. Lang niet gestookt? Controleer met de hand of een lucifer of de schoorsteen goed trekt. Laat indien nodig eerst enkele proppen onbedrukt papier zo dicht mogelijk bij het schoorsteenkanaal verbranden. Zo jaag je de koude lucht uit de schoorsteen. 
 5. Stook niet wanneer het stookadvies wordt afgekondigd. Op dat moment is de luchtkwaliteit buiten al slecht en kan je hinder en vervuiling verder doen toenemen. Deze situatie komt vaak voor bij windstil weer. 
 6. Twijfel je of je goed stookt? Kijk dan naar je schoorsteen. Als de rook uit je schoorsteen wit of bijna onzichtbaar is, ben je goed bezig. Donkere rook wijst op een slechte verbranding. 
 7. Laat je kachel en schoorsteen regelmatig onderhouden door een vakman, liefst één keer per jaar.
 8. Laat je schoorsteen plaatsen door een specialist. Zo moet de diameter juist zijn, de schoorsteen voldoende hoog boven het dak uitsteken en voldoende ver verwijderd zijn van ramen en ventilatiesystemen (van jezelf en de buren) om hinder te vermijden. 
 9. Oude houtkachels hebben een grotere uitstoot dan nieuwere modellen. Een open haard heeft de hoogste uitstoot en er komen ook schadelijke stoffen in de binnenruimte terecht. Kies daarom bij de aankoop van een nieuwe kachel voor een type met zo weinig mogelijk uitstoot. 
Meer informatie vind je op de website http://www.lne.be/, in de brochure “Slimmer stoken”. Je kan met je vragen ook terecht bij de Vlaamse infolijn (0800-3 02 01).

 

Afvalverbranding

Afval verbranden in de tuin is veel schadelijker dan we denken. Telkens als we zelf afval verbranden in de open lucht, komen een pak schadelijke stoffen vrij, die tal van gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Daarnaast bezorgen we met ons vuurtje ook onszelf en de buren heel wat narigheid. Onze vuurtjes verspreiden smerige, stinkende lucht, die allesbehalve aangenaam is voor omwonenden en voorbijgangers. Vuurtjes stoken in de tuin getuigt van weinig burgerzin en weinig respect voor anderen. Politie- en afvaldiensten treden dan ook steeds vaker hard op tegen dergelijke praktijken. De laatste jaren nam het aantal pv’s sterk toe. Illegaal afval verbranden kan u dus duur te staan komen. Gelukkig zijn er heel wat alternatieven:

 • Sorteer afval. Het meeste afval kan je kwijt via de gebruikelijke inzamelmethodes (restafvalzak, PMD enz.) of kan je gratis op het recyclagepark deponeren.
 • Nog beter is het om afval te voorkomen: wie afval vermijdt, moet het immers niet kwijt. Kies o.a. voor herbruikbare verpakkingen en retourflessen. Groenafval kan je composteren.
 • Wat herbruikbaar is, breng je het best naar de kring(loop)winkel.
 • Soms kan je afval afgeven aan de verkoper, al of niet bij aankoop van een nieuw exemplaar (elektrische apparaten, voertuigwrakken, geneesmiddelen enz.)
 • Wil je hierover meer te weten komen, neem dan eens een kijkje op de website https://www.lne.be/stook-slim

Composteren

Thuiscomposteren is en blijft een uiterst milieuvriendelijke manier van afval verwerken. Verkeerd composteren kan echter ook voor geurhinder zorgen. Nochtans kan dit gemakkelijk voorkomen worden. Onaangename geurstoffen zijn (bijna) altijd het gevolg van zuurstoftekort.

 • Zorg voor voldoende verluchting.
 • Het (tuin)afval moet zo vers mogelijk zijn.
 • Bij verwerking van grotere hoeveelheden fijn materiaal zoals gras moet dit opgemengd worden met voldoende structuurmateriaal.
 • Zet de compost regelmatig om.
 • Leg steviger materiaal onderaan de hoop of het vat, zodat de lucht er ook langsonder door kan.

Voor meer informatie over thuiscomposteren kan je terecht op de website van Vlaco (http://www.vlaco.be/) of bij de compostmeesters op het recyclagepark.

Doe-het-zelf

We gebruiken vaak allerlei producten om klusjes in en rond het huis op te knappen. Veel van deze producten bevatten vluchtige organische stoffen (VOS). Deze zijn schadelijk voor het milieu en onze gezondheid en verspreiden bovendien een niet zo aangename geur. Die is je wellicht bekend van verven die oplosmiddelen bevatten en verdunningsmiddelen zoals white spirit.

 • Kies voor watergedragen natuurverven: die zijn milieuvriendelijker, bevatten geen VOS en geven weinig hinderlijke geuren af.
 • Waterverdunbare verf (acrylverf) en hybrideverven bevatten relatief weinig VOS.
 • Indien geen natuurverf beschikbaar is, kies dan voor een verf met een Europees ecolabel.
 • Vermijd de klassieke alkyd- of terpentineverven.
 • Ook white spirit, thinner, wasbenzine en andere oplosmiddelen bevatten VOS. Vermijd het gebruik van die oplosmiddelen na het verven.
 • Extra info over milieuvriendelijk en energetisch bouwen en verbouwen: http://www.vibe.be

Overige

Ook andere huishoudelijke activiteiten kunnen soms geurhinder opleveren. Maar ook hier is er meestal vrij gemakkelijk iets aan te doen:

 • Reinig regelmatig je kippenhok, hondenren enz.
 • Hou geen grote dieren of grote aantallen dieren, die een belangrijke hoeveelheid mest produceren, in een woonomgeving.
 • Zorg dat je afval niet te lang buiten staat en sluit de zak of container steeds goed af.
 • Bewaar je keukenresten in luchtdicht afgesloten containers tot de ophaaldienst komt.
 • Giet geen afvalstoffen in de riool.
 • Richt indien mogelijk de afvoer van uw dampkap weg van de buren.
 • Controleer regelmatig uw brandstoftank, ook lekken kunnen voor geurhinder zorgen.

Tot slot

We staan allemaal snel aan de klaagmuur als we hinder van anderen ondervinden. Maar misschien moeten we eerst even naar onze eigen situatie kijken. Ongetwijfeld vind je in bovenstaande tekst heel wat situaties waar je, zonder het altijd te beseffen, zelf als hinderbron optreedt of optrad. Met de opgegeven tips kan je ervoor zorgen dat je zo weinig mogelijk geurhinder veroorzaakt. Niet alleen je buren zullen je dankbaar zijn maar ook het leefmilieu en je gezondheid worden er beter van!

Contact

Milieu

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 19/ 058-42 97 19
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen is de dienst Milieu enkel te bereiken mits een afspraak.
U kunt een afspraak maken via milieu@depanne.be

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.