Gemeente De Panne

Naamsverandering

Naam verbetering is een procedure die u toelaat een foutieve naam of voornaam in uw geboorteakte te corrigeren. U laat dit weten aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw geboorteplaats. Zodra de rechtbank een advies of vonnis uitspreekt kan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand uw naam verbeteren.

Verandering van familienaam:

Dienst Naamsverandering

Waterloolaan 115

1000 Brussel

02/542 66 75 - 02/542 67 03 - 02/542 67 01 (naam NL)

E-mail naamsverandering@just.fgov.be

Meer info via: https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/naamsverandering

Verandering van voornaam:

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan de vergunning verlenen voor de verandering van uw voornamen.

De procedure is voorbehouden voor Belgen. Zij geldt bij uitbreiding ook voor erkende vluchtelingen en staatlozen.

De aangevraagde voorna(a)m(en) mag (mogen) niet tot verwarring leiden en uzelf noch een ander schaden.

 

Bij welke gemeente start u de procedure voornaamsverandering?

Als u in België gedomicilieerd bent: de gemeente waar u bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).

Als u niet meer in België bent gedomicilieerd: de Belgische gemeente waar u laatst was ingeschreven.

Als u nooit in België bent gedomicilieerd: de stad Brussel.

 

De procedure duurt maximaal 3 maanden en is binnen de gemeente De Panne gratis. De verandering van voornaam heeft pas gevolg op de datum van de opmaak van de akte tot verandering van voornaam.

Na verloop van de procedure dient u tevens nieuwe identiteitsdocumenten (identiteitskaart, rijbewijs, reispas, …) aan te vragen.

Contact

Bevolking

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 61
e-mail
bevolking@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

In het kader van de maatregelen tegen het coronavirus werken we enkel op afspraak, telefonisch of per mail. (ook op zaterdag) 

De dienst is gesloten op:

18 april 2022 maandag

26 mei 2022 donderdag

06 juni 2022 maandag