Gemeente De Panne

Naamsverandering

Naam verbetering is een procedure die u toelaat een foutieve naam of voornaam in uw geboorteakte te corrigeren. U laat dit weten aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw geboorteplaats. Zodra de rechtbank een advies of vonnis uitspreekt kan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand uw naam verbeteren.

Verandering van familienaam:

Dienst Naamsverandering

Waterloolaan 115

1000 Brussel

02/542 66 75 - 02/542 67 03 - 02/542 67 01 (naam NL)

E-mail naamsverandering@just.fgov.be

Meer info via: https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/naamsverandering

Verandering van voornaam:

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan de vergunning verlenen voor de verandering van uw voornamen.

De procedure is voorbehouden voor Belgen. Zij geldt bij uitbreiding ook voor erkende vluchtelingen en staatlozen.

De aangevraagde voorna(a)m(en) mag (mogen) niet tot verwarring leiden en uzelf noch een ander schaden.

 

Bij welke gemeente start u de procedure voornaamsverandering?

Als u in België gedomicilieerd bent: de gemeente waar u bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).

Als u niet meer in België bent gedomicilieerd: de Belgische gemeente waar u laatst was ingeschreven.

Als u nooit in België bent gedomicilieerd: de stad Brussel.

 

De procedure duurt maximaal 3 maanden en is binnen de gemeente De Panne gratis. De verandering van voornaam heeft pas gevolg op de datum van de opmaak van de akte tot verandering van voornaam.

Na verloop van de procedure dient u tevens nieuwe identiteitsdocumenten (identiteitskaart, rijbewijs, reispas, …) aan te vragen.

Contact

Bevolking

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

 

tel.
058-42 97 60
fax
058-42 16 17
e-mail
bevolking@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot vrijdag van 09.00u tot 12.00u, in de namiddag enkel op afspraak.

Op zaterdag van 09.00u tot 12.00u. 

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019