Gemeente De Panne

Euthanasie

Sinds 1 september 2008 kan elke burger zijn voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren in de databank van de FOD Volksgezondheid. U moet hiervoor langs gaan bij de dienst Bevolking.

In de wilsverklaring drukt de burger de wens uit, ingeval hij wilsonbekwaam zou zijn, dat een arts euthanasie toepast volgens de voorwaarden bepaald in de wet. De arts moet vaststellen dat:

  • De persoon lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening veroorzaakt door ongeval of ziekte.
  • De persoon buiten bewustzijn is en dus geen bewust verzoek kan uiten.
  • Dat deze toestand onomkeerbaar is volgens de huidige stand van de wetenschap.

 

LEIF (LevensEinde InformatieForum)

LEIF West-Vlaanderen zet waardige levenseindezorg mee op de kaart. Zowel naar burgers, het breed verenigingsleven, de zorgsector, als naar patiënten en hun naasten toe. Ze willen ‘Tijdig zorgen voor je zorg bij het levenseinde’ bij jong en minder jong ingang doen vinden.

Iedereen krijgt bij LEIF-deskundigen antwoorden, in een gepaste omgeving, zonder druk. Dit vanuit hun ervaring in de specifieke materie inzake levenseindebeslissingen en de wetgeving daarrond.

LEIF West-Vlaanderen werkt samen met de dienst welzijn van de Provincie, de palliatieve netwerken, mutualiteiten, de Praatcafé’s Kom op tegen Kanker, de huizenvandeMens, sociale huizen, het brede sociaalculturele veld, ziekenhuizen, woonzorgcentra, artsen...

 

EEN NETWERK VAN LEIFPUNTEN en ZITDAGEN

LEIF West-Vlaanderen bouwt aan LEIFpunten en -zitdagen over heel de provincie om de bevolking en zorgverleners te ondersteunen bij hun vragen rond levenseindezorg. Er zijn LEIFpunten in Brugge, Oostende en Roeselare. Vanaf oktober houdt het LEIFpunt Oostende een maandelijkse zitdag in De Panne. Dit elke eerste vrijdag van de maand doorlopend van 11.00u tot 15.00u in het JIP-lokaal in De Boare, Koningsplein 1. Iedereen is welkom, mits voorafgaand een afspraak te maken aan de balie sociale zaken en senioren.

Meer info

Voor meer informatie kunt u terecht bij de LEIFlijn, op het nummer 078-15 11 55,

of op de website van het Levens Einde Informatie Forum www.leif.be.

Contact

Bevolking

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 61
e-mail
bevolking@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

In het kader van de maatregelen tegen het coronavirus werken we enkel op afspraak, telefonisch of per mail. (ook op zaterdag) 

De dienst is gesloten op:

18 april 2022 maandag

26 mei 2022 donderdag

06 juni 2022 maandag