Gemeente De Panne

Samenwonen

Wettelijke samenwoning is de toestand van samenleven van twee personen die de verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. De enige voorwaarden zijn dat de samenwonenden niet verbonden mogen zijn door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning. Het statuut van wettelijke samenwoning kan niet gelijkgesteld worden met een huwelijk, maar brengt wel bijzondere rechten en verplichtingen met zich mee.

Beide personen moeten zich samen aanmelden, in het bezit van hun identiteitskaart. De verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en er wordt een ontvangstbewijs afgegeven.

De wettelijke samenwoning wordt beëindigd in onderlinge overeenstemming of eenzijdig. Aan eenzijdige beëindiging zijn kosten verbonden die vooraf betaald moeten worden aan het loket van de burgerlijke stand.

De wettelijke samenwoning houdt niet automatisch op bij verhuis van één van de partijen.

 

Digitaal loket

Contact

Bevolking

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 61
e-mail
bevolking@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

In het kader van de maatregelen tegen het coronavirus werken we enkel op afspraak, telefonisch of per mail. (ook op zaterdag) 

De dienst is gesloten op:

18 april 2022 maandag

26 mei 2022 donderdag

06 juni 2022 maandag