Gemeente De Panne

Aanvraag voorlopig rijbewijs M36

De aanvrager is minimum 17 jaar en komt een aanvraag doen met het aanvraagformulier van het examencentrum waarop hij de begeleider(s) invult en laat tekenen. Zij moeten voldoen aan de voorwaarden om begeleider te zijn. (8 jaar bezit rijbewijs, geen rijverbod 3 jaar voor aanvraagdatum, geen andere persoon begeleiden binnen het jaar, behalve familie, samenwonenden).

Het praktisch examen is mogelijk wanneer de leerling-bestuurder 18 jaar is en minimum 3 maanden stage heeft gedaan.

Voor de aanvraag biedt u zich persoonlijk aan in het bezit van:

  • Aanvraagformulier met stempel van het examencentrum en daarop ingevuld de gegevens van de begeleider(s) en hun handtekening.
  • Identiteitskaart
  • 1 pasfoto of de foto van de identiteitskaart wordt overgenomen

Tijdens de stageperiode of geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs kan 1 maal omgewisseld worden van model.

Indien het voorlopig rijbewijs vervallen is, kunt u enkel nog met een stageattest te bekomen in de dienst Bevolking en na 6u praktisch rijonderricht in een rijschool praktisch examen doen.

U kunt ook alsnog éénmalig een voorlopig rijbewijs model 12 aanvragen na 6u praktisch rijonderricht in een rijschool.

Wilt u een nieuw voorlopig rijbewijs zelfde model verkrijgen, dan dient u 3 jaar na einde geldigheid voorlopig rijbewijs te wachten.

Bedrag

Kostprijs: € 20

Contact

Bevolking

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 61
e-mail
bevolking@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

In het kader van de maatregelen tegen het coronavirus werken we enkel op afspraak, telefonisch of per mail. (ook op zaterdag) 

De dienst is gesloten op:

18 april 2022 maandag

26 mei 2022 donderdag

06 juni 2022 maandag