Gemeente De Panne

Aanvraag voorlopig rijbewijs M12

Dit voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig en kan enkel aangevraagd worden wanneer de geldigheid van een voorlopig rijbewijs M36 of M18 verstreken is.

U moet eerst minimum 6 uren praktisch onderricht doen in een rijschool waarna u een getuigschrift van onderricht ontvangt. Op het aanvraagformulier laat je de gegevens van de begeleider(s) invullen en tekenen. De voorwaarden om begeleider te zijn : 8 jaar bezit rijbewijs, geen rijverbod 3 jaar voor aanvraagdatum, geen andere persoon begeleiden binnen het jaar, behalve familie, samenwonenden.

U komt een aanvraag doen bij de dienst bevolking loket 3 op afspraak (t 058-429764).

Dit voorlopig rijbewijs M12 is éénmalig te bekomen, niet verlengbaar en enkel geldig in België.

Bedrag

Kostprijs: € 20

Contact

Bevolking

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 61
e-mail
bevolking@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

In het kader van de maatregelen tegen het coronavirus werken we enkel op afspraak, telefonisch of per mail. (ook op zaterdag) 

De dienst is gesloten op:

18 april 2022 maandag

26 mei 2022 donderdag

06 juni 2022 maandag