Gemeente De Panne

Intergemeentelijke culturele samenwerking Achthoek

achthoek logo

Achthoek is een intergemeentelijk, cultureel samenwerkingsverband tussen de gemeenten De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne, Alveringem, Lo-Reninge, Diksmuide en Houthulst.

In 2014 werd het samenwerkingsverband uitgebreid met de gemeenten Lo-Reninge, Diksmuide en Houthulst. Voordien gingen de 5 gemeenten samen on de noemer 5-art.

In 1998 een eerste samenwerkingsverband met de 5 oorspronkelijke gemeenten opgericht onder de naam Westku(n)st. Eerder reeds, in 1996, was een vergelijkbare samenwerking tussen de drie bibliotheken van De Panne, Veurne en Koksijde, ontstaan.

Doorheen de jaren evolueerde de samenwerking naar een meer omvattende en gestructureerde samenwerking waarbij, naast gezamenlijke promotie, ook aandacht besteed werd aan de afstemming van het programma op ieders aanbod, en het uitwerken van een reeks activiteiten rond een nu vooraf vastgelegd thema. De vijf gemeenten konden hierbij trouwens steeds rekenen op de financiële steun van de provincie West-Vlaanderen. Jaarlijks bracht 5-art een brochure uit met individuele en gemeenschappelijke activiteiten van de betrokken gemeenten.

2005: een bijzonder jaar! Het informele samenwerkingsverband werd omgevormd tot een projectvereniging voor de periode 1 januari 2005 tot 31 december 2007. De omvorming van de feitelijke vereniging 5-art naar een projectvereniging moest vooral de werking institutionaliseren en garanties bieden voor een verdere groei van de vereniging en de uitbouw van haar activiteiten.

Concreet betekent dit:

  • het culturele aanbod binnen de drie culturele domeinen (erfgoed, sociaal-cultureel, kunsten) in de regio afstemmen.
  • culturele ontwikkelingen stimuleren die de mogelijkheden van een afzonderlijke gemeente overstijgen en hiervoor culturele projecten op schaal van de regio ontwikkelen.
  • het bestaande aanbod bekend en toegankelijk maken bij een ruim publiek door een aangepaste cultuurcommunicatie.
  • een cultureel imago opbouwen gebaseerd op het profiel en de kenmerken van de regio en zo werken aan de uitstraling van de streek.

Sindsdien bleef de projectvereniging de ingeslagen weg volgen met centraal de gezamenlijke promotie, het uitwerken van gemeenschappelijke initiatieven en het uitwerken van eigen, lokale initiatieven binnen het gemeenschappelijk thema. Sinds 1 januari 2007 kon 5-art op een belangrijke subsidie van de Vlaamse overheid rekenen dankzij de erkenning als projectvereniging door de toenmalige Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux.

In 2009 bouwde 5-art verder op de gewone werking, met de uitgifte van een brochure, een tentoonstelling in de Week van de Amateurkunsten, alsook een poëziewedstrijd.

In 2010 werd een gezamenlijk kunstproject uitgewerkt met vzw Phidia, dat de naam Sun-Light kreeg.

Ook in 2011 - 2012 werd een nieuw project opgezet, nl. Westhoek Verbeeldt: een beeldbank met digitale kopieën van uw unieke oude foto’s, affiches, prentbriefkaarten, dia’s…

Omdat begin 2014 Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge de al bestaande culturele samenwerking tussen Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne vervoegden, moest de vereniging op zoek naar een nieuwe naam en een nieuw logo.

Achthoek verwijst subtiel naar het werkingsgebied: de noordelijke Westhoek, van de kust tot Lo-Reninge. Achthoek wil door regionaal overleg, samenwerking en ondersteuning op lokaal vlak culturele meerwaarde creëren en mensen zin doen krijgen in cultuur.

 

Meer info

Voor meer info: www.achthoek.net

Contact

Cultuur

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 53
e-mail
cultuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019