Gemeente De Panne

De natuur

Dumontwijk gezien vanaf het Duinpark

Even belangrijk als de gebouwen en de interieurs zijn de bomen, planten, tuinen en landschappen die een onmisbaar element vormen van een wijk en haar geschiedenis. Vanaf het ontstaan der steden tot nu is er immers voortdurend nood aan groen geweest. Aan de grondslag van de oudste verkaveling van De Panne ligt de toen vanuit Engeland opkomende tuinwijkgedachte, met dien verstande dat het oorspronkelijke sociale basisprincipe hier plaats moest ruimen voor een elitaire en speculatieve vorm van vakantieverblijf. Het gebruik van kromme straten en paden in de Dumontwijk is voor deze evolutie erg typisch. Het vindt zijn oorsprong in een kunstmatige nabootsing van de natuur, in navolging van de romantische Engelse tuin.
Met de aanleg van individuele tuinen in deze wijk wordt een ideaal landschap rond de huizen gecreëerd. Eens het terras verlaten, moeten we ons in de vrije natuur wanen. Ook de perceelsafsluitingen zijn voor een groot deel medebepalend voor de sfeer en onlosmakelijk verbonden met het totale concept van de wijk.

Sinds de zestiger jaren zijn vele van deze charmante mini-groenperken verdwenen, ten voordele van parkeergelegenheid. De laatste jaren is echter een kentering merkbaar. De zeer uiteenlopende persoonlijkheid en stijl van de verschillende eigenaars garanderen vandaag de waardevolle verscheidenheid van deze tuinen. Soms is een tuin een omwegje waard om zijn excentrieke karakter, een andere keer vormt een liefhebberstuin vooral de achtergrond voor een sympathieke ontmoeting met de bezielde eigenaar. De tuin als symbool van het paradijs beantwoordt aan de oeroude voorstellingen van een verloren, maar veelbelovende verwachting van gelukzaligheid van de mensen.

Contact

Cultuur

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 53
e-mail
cultuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening.

Voor dringende zaken kunt u ons steeds van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u telefonisch of via mail bereiken binnen de normale openingsuren. Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021