Gemeente De Panne

Ontstaan en ontwikkeling van de Dumontwijk

20090901093937658_0003 (jpg) IMG_0115 (jpg) jose82 (jpg) Hoek Visserslaan-Zeekruisdoornweg (jpg) Ontstaan

Vanaf het midden van de 19de eeuw vinden de eerste toeristen hun weg naar De Panne. Aanvankelijk stuit deze ontwikkeling op tegenstrijdige standpunten. Grootgrondbezitter en filantroop Pieter Bortier (1805-1879) is het ontluikende toerisme niet genegen, hij remt het zelfs doelbewust af. Pieter Bortier levert evenwel enorme inspanningen voor de verbetering van het lot van de kleine, verarmde vissersgemeenschap van De Panne.

Nieuwe grootgrondbezitters, waaronder de familie Ollevier, zijn het toerisme wel genegen. Op initiatief van Pedro Ollevier, directeur van de Veurnse Nationale Bank, realiseert de Franse aannemer Arthur Bonzel rond 1892 de huidige Zee-laan. Deze cruciale verbindingsweg tussen het dorp en de zee wijkt af van het meer traditionele geometrische patroon. De weg omzeilt in een sierlijke bocht de Kykhillduin.

Dit project vormt de ruggengraat voor de verdere urbanistische ontplooiing van de badplaats. Tussen 1892 en 1913 komt onder leiding van architect Albert Dumont, bijgestaan door andere architecten als Georges Hobé en Jozef Viérin, de eerste globale urbanisatiefase van De Panne tot stand. Alexis Dumont tekent in 1902/1904 het aanlegplan van de verkaveling uit. Kenmerkend voor deze pittoreske urbanisatie is de inplanting, met respect voor het natuurlijke duinreliëf, van een nieuwe woonvorm, de landelijke cottage. De alleenstaande, ge├»ndividualiseerde cottages of duinhuisjes, middenin goed geproportioneerde percelen (tuinen), getuigen van een praktische en rationele architectuur.

Hoewel aangepast aan de stijlevoluties van de tijd wordt deze cottagestijl ook na de Eerste Wereldoorlog verder toegepast. Nagenoeg gelijktijdig ontstaat evenwel een reactie tegen deze pittoreske stijl, in de vorm van een architecturale vernieuwing door middel van een sobere, zakelijke en functionele vormgeving. Kenmerkend voor deze modernistische stijl zijn het platte dak, de sterk afgeronde hoeken, de doorlopende raampartijen, het gebruik van beton voor constructief belangrijke en decoratieve onderdelen en het nastreven van een picturaal effect door het gebruik van kleurrijke tegels, sierbakstenen en cimorné. Oorspronkelijk wordt het modernisme door Brusselse bouwmeesters in De Panne ge├»ntroduceerd (Jean-Jules Eggericx, Raphael Verwilghen), maar al vlug krijgen deze navolging bij een aantal plaatselijke architecten (Louis Legein, Oscar Vermeesch).

Sinds 1995 is de Dumontwijk beschermd als stadsgezicht met een aantal monumenten en beeldbepalende gebouwen en vormt ze nog steeds een waardig alternatief ten opzichte van de stedelijke commerciële assen Zeelaan-Duinkerkelaan-Nieuwpoortlaan. Deze assen worden gekenmerkt door heterogene lintbebouwing, soms met neobarokke en regionale neo-Vlaamse renaissancistische invloed, soms in art nouveau- of art decostijl. De Dumontwijk in De Panne is vandaag de drager, schatbewaarder en architecturale getuige van een cultuur, een gemeenschapsleven, een sociaal systeem, een getuige die in alle historiciteit cultureel, maatschappij-kritisch, sociaal, esthetisch, functioneel en technisch relevant is voor de huidige woon- en leefcultuur van een maatschappij die nog steeds op zoek is naar haar identiteit.

Contact

Cultuur

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 53
e-mail
cultuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening.

Voor dringende zaken kunt u ons steeds van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u telefonisch of via mail bereiken binnen de normale openingsuren. Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021