Gemeente De Panne

Tentoonstellingen 2009

Jason Meadows (jpg) Matt Mullican (jpg) Marijke van warmerdam (jpg) Alberto Piovano (jpg)

Fotografieproject met kunstfotograaf Etienne Rotsaert
Gemeentehuis, van 1 januari tot 31 december 2007.

Fotorealisaties ‘On the road’, het fotografieproject van kunstfotograaf Etienne Rotsaert is 9 jaar jong. Maandelijks verrast hij met een nieuwe zwart – witkunstfoto. De inspiratie borrelt nog altijd op in alternatieve locaties, worldwide. Creëren blijft een onweerstaanbare drang.

Beaufort Outside
28 maart tot 4 oktober 2009.
Net als de twee vorige edities, staan de kunstwerken ook nu weer verspreid over de tien kustgemeenten. 29 kunstenaars uit verschillende generaties en uit de vier windstreken vertellen hun verhaal, inspelend op de geschiedenis, het rijke kusterfgoed en het begrip 'participatie'. Daarom zijn ze ook op zoek gegaan naar die ene plaats in de kustgemeente waarmee ze zich één voelen. De verbondenheid tussen beeldhouwkunst en architectuur is bovendien nooit veraf. In deze editie van De Panne Leeft geven we u een algemeen overzicht van wat er te zien valt in onze gemeente. 

 • Kunstenaar: Jason Meadows (°1972)
  Jeason Meadows voert in zijn kunstwerken een gefascineerd onderzoek naar de kracht van visuele verhaalvertelling. Hij transformeert o.a. onmiskenbare figuren zoals het monster van Frankenstein van een tweedimentionale dimensie naar een driedimentionale. Meadows refereert met zijn kunstwerken niet enkel naar hun oorspronkelijke represnentatie, maar ook naar de manier waarop ze verschijnen in de media. De context wordt belicht in welke de personages uitgroeiden tot culturele iconen. Meadows knipt, plakt, kopieert en herhaalt elementen van deze personages waardoor onze traditionele beelden van deze alom gekende figuren door een complexe filter worden gehaald. Het resultaat is een interactie tussen herkenbare en niet te plaatsen beelden. Deze dualiteit is in de meeste van zijn werken terug te vinden. Meadows is een multimediaal kunstenaar wiens werken variëren van collages tot installaties, van sculpturen tot reliëfs.
 • Kunstwerk: Wild Shore Trilogy (foto zie downloads)
  Deze Amerikaan die als kunstenaar een zeer gevarieerd oeuvre heeft, gebruikte Plopsaland als inspiratiebron. Niet zozeer Kabouter Plop of Lui, Wizzy, Woppy of Samson wekten zijn interesse, zijn aandacht ging vooral uit naar de speelse en kleurrijke aspecten van het pretpark. Het resultaat is een monumentale constructie nabij het monument van Leopold I, bestaande uit drie kleurrijke, veelzijdige kiosken in staal met een houten dak, die uit het zand lijken te rijzen en doen denken aan de paviljoenen in tuinen en stadsparken. De kleinste kiosk is een natuurgetrouwe weergave; de twee andere zijn een karikaturale uitvergroting. 
 • Kunstenaar: Matt Mullican (°1953)
  De Amerikaan Matt Mullican is een multimediale kunstenaar. Hij maakt zowel zeer fragiele werken als immense sculpturen, zowel reliëfs als tekeningen, zowel collages, computeranimaties, video's als performances.
  Hij streeft er niet alleen naar orde in de wereld te brengen, maar ook in zijn oeuvre. Daarom gebruikt hij vaak symbolen, vergelijkbaar met pictogrammen zoals die worden gebruikt in stations en luchthavens. Alles wordt door hem versimpeld, details worden weggelaten. Mullican verdeelt de wereld in 5 wereldsystemen: de zuivere materie, de wereld der dingen , de wereld van de wetenschap en de kunsten, de tekens en de taal en de geestelijker activiteit. Deze vijf zijn in veel van zijn werken terug te vinden. Gedurende zijn reeds 30 jaar durende kunstloopbaan stelde hij wereldwijd tentoon en werd hij een belangrijke naam binnen de hedendaagse kunst.
 • Kunstwerk: Twin Stations (foto zie downloads)
  Bij zijn eerste bezoek aan de Belgische kust raakte Mullican gefascineerd door de kusttram, meer bepaald de 67 km lange spoorlijnen! Vooral hun fysieke eigenschappen trokken zijn aandacht en zo koos hij als locatie het tramdepot in De Panne.

  In zijn werk ‘Twin Stations’ worden pictogrammen en beelden ingebed in zijn vijfdelig kosmologisch systeem. De vorm van de 15 gietijzeren platen doen denken aan plattegronden. De oorspronkelijke egale kleur van de platen zal tijdens de zes maanden een grillig en asymmetrisch patroon krijgen, veroorzaakt door een natuurlijke oxidatie.
 • Kunstenaar: Marijke Van Warmerdam (°1959)
  De Nederlandse Marijke Van Warmerdam is video- en multimediakunstenares.In haar werken komen kunst en alledaags leven, feiten en fictie samen. Vaak kiest Van Warmerdam als onderwerp voor momenten uit het dagelijkse leven waaraan we meestal voorbijgaan. Zij slaagt erin om gewone handelingen, voorwerpen en situaties vanuit een onverwachte invalshoek te belichten via het filmen of fotograferen. Het is allemaal zo gekend en toch heeft de toeschouwer de indruk het nog nooit gezien te hebben. Deze verwondering werkt ontwapenend en doet ons heel even weer kind voelen. Beweging is een belangrijk gegeven in het oeuvre van Marijke Van Warmerdam en daarom kiest ze er vaak voor om haar werken in herhaling te tonen zodat er geen echt begin of einde vast te stellen is. 
 • Kunstwerk: Onderweg (foto zie downloads)
  Voor haar videopresentatie 'onderweg' koos Van Warmerdam voor een heel bijzondere locatie: een kleurrijke, mobiele frituur. Een opvallend kenmerk in het werk is de verwondering, zo ook met deze videopresentatie: een fietsend jongetje, onschuldig en lachend steekt hij zijn hand op. Op zijn hoofd draagt hij een baseballcap. Twee werelden staan tegenover elkaar: onze wereld vol geweld en onbegrip, en de wereld van het jongetje dat ondanks de harde realiteit optimistisch een rooskleurige toekomst tegemoet fietst.

In de kantlijn van Beaufort
Cultuurhuis De Scharbiellie, van 28 maart tot 4 oktober 2009.

 • Kunstenaar: Alberto Piovano
  Kunstwerk: Il n’y a pas une seule image, il n’y a que des images.
  Dit project is volledig gefotografeerd aan de kust van Knokke tot De Panne. Het is een ononderbroken lang shot samengesteld uit 1315 negatieven waarin nieuwe landschappen, architectuur en omgevingen uitgelicht worden.

  Zeebrugge, Blankenberge, Raversijde, Middelkerke, De Panne vormen de aanzet tot “nieuwe” visies, veelvuldige belichtingen, knooppunten om tijd en beweging te bestuderen, stilte en mobiliteit. Foto’s zijn niet langer afzonderlijke beelden, maar worden reeksen die op hun beurt sequenties vormen, en ze verliezen hun onschuld door andere gelaagdheden in zich op te nemen. Ze zijn niet langer loutere fragmenten uit een visueel continuüm, maar ze worden het ultieme kijken. Meer dan eens wordt beweging vastgelegd dankzij lange belichtingstijden en laat zo zijn sporen achter, soms is het beeld echter ook irreëel bevroren.
  Dankzij het citaat van Jean-Luc Godard onthouden we dat er niet slechts één beeld is, maar dat er beelden zijn, dat er naast elke foto een nieuwe is en dat elk visueel fragment in feite deel uitmaakt van de uitgestrekte familie van het visuele totaalbeeld. (foto zie downloads) 

Reflections of silence’ met werk van Frank Vanhooren
Gemeentehuis, van 11 april tot 19 april 2009.
Frank Vanhooren heeft als opleiding keramiek, monumentale kunst en hogere graad beeldhouwkunst. De tentoonstelling ‘Reflections of silence’ omvat enkel keramische werken.
Hij creëert min of meer dezelfde figuren, amorfen met verschillende emotionele gelaatstrekken. Zijn werk is rauw maar tegelijk ook zinnenstrelend. Bestudeerd, maar toch eenvoudig gemaakt. Beelden die bijblijven, kwetsbaar, ruw. Soms portretten van emotioneel getekende mensen. Er zijn weinig attributen die afleiden, er is geen verhaal. De toeschouwer wordt keihard geconfronteerd met de figuren, die meestal frontaal, met bijna gesloten oogleden terugkijken. Ze lijken star en bevroren. Gevangen in een moment dat hen nooit meer loslaat. Je wordt mee in de stilte gezogen. 

De Panne stelt tentoon als hommage aan Vicky Dubois
Gemeentehuis, van 25 april tot 16 mei 2009.
De expositie die kadert in de Week van de Amateurkunsten, brengt een dertigtal plaatselijke artiesten samen. Allen beoefenen ze hun kunst als hobby. Amateur zijn binnen de kunsten verwijst echter allang niet meer naar een bedenkelijke muffe kwaliteit of onprofessionele realisaties,… Wel integendeel. Hun kunst tonen zij, geheel belangeloos, aan het publiek.
Dit jaar is de tentoonstelling bedoeld als hommage aan kunstenaar Vicky Dubois die vorig jaar overleed. 

Jeugdateliers gemeentelijke Westhoek-Academie afdeling De Panne
Gemeentehuis, van 30 mei tot 13 juni 2009.
Na een schooljaar lang werken tonen de leerlingen van de jeugdateliers met fierheid hun beeldende creaties aan het publiek. Deze opleidingen zijn in de artistieke handen van Koen Westerduin en Peter Depelchin. 

MAEKV Europese Kunstverdienste
Gemeentehuis, van 19 juni tot 12 juli 2009.
De vereniging Europese Kunstverdienste richt opnieuw haar grote wedstrijdtentoonstelling in, in de lokalen van het gemeentehuis van De Panne. Naar aanleiding van het dertigjarig jubileum, verwachten zij een honderdtal kunstenaars uit het hele land en ook enkelen uit de buurlanden. Zij brengen hun beste werk in veel verschillende disciplines zoals olieverfschilderijen, aquarellen, grafisch werk en beeldhouwwerk. 

Christiane Vanheste en Jan Dieusaert in dialoog
Gemeentehuis, van 18 juli tot 19 september 2009.
Dit jaar brengt de dienst Cultuur opnieuw een plaatselijke amateurkunstenaar samen met een professionele kunstenaar uit de regio. De uit Adinkerke afkomstige Christiane Vanheste beantwoordde enthousiast de uitnodiging om haar kunstzinnige vrijetijdsbesteding (schilderijen) op te stellen naast de sculpturen van Jan Dieusaert uit Koksijde. De uitdaging van de tentoonstelling bestaat niet uit een confrontatie van hun werk, maar uit de hoop een dialoog tussen beide kunstenaars tot stand te kunnen brengen.
Jan Dieusaert realiseert niet alleen monumentale werken. Hij is ook gespecialiseerd in de creatie van kleine bronzen beelden voor interieurs. Zijn geliefkoosde thema's zijn klassieke naakten, paarden en figuren met moderne stylering.
Christiane Vanheste is autodidact. Schilderen is voor haar een boeiende en ontspannende hobby, waarin zij haar fantasie de vrije loop kan laten. Naast olieverf gebruikt ze vooral acryl voor spontane en moderne werken. 

Keramiektentoonstelling met werk van onder meer Suzanne Deryckere
Cultuurhuis De Scharbiellie, van 17 oktober tot 29 november 2009.
Keramiek is een zoektocht in een wereld van vormen. Klei is een expressief middel en tevens een boeiend materiaal. De mogelijkheden en beperkingen van de materie, de bijhorende technieken, het esthetische, de gaafheid van vormen, de beheerste beweging, het streven naar perfectie… Al deze aspecten worden op een persoonlijke manier geïnterpreteerd door de verschillende deelnemers aan deze fascinerende groepstentoonstelling. 

Euro-Kartoenale ‘Zand, kiezel en grind’
Gemeentehuis, van 24 oktober tot 7 november.
De Euro-Kartoenale was dit jaar met het thema ‘Zand, kiezel en grind’ weer een groot succes. Traditioneel komen veel cartoons uit China en Iran, maar er zijn ook inzendingen uit minder voor de hand liggende landen als Afghanistan, Bahrein, Maleisië, Nigeria, de Verenigde Arabische Emiraten… Ook de Belgen, met een totaal nieuwe generatie van jonge Belgische cartoonisten, laten zich niet onbetuigd! De tentoonstelling is van een uitzonderlijk hoog niveau: grappige en technisch knap uitgevoerde cartoons waarbij het thema in al zijn facetten wordt belicht. Zoals elk jaar wordt van de tentoonstelling een boek uitgebracht met een selectie van 130 tekeningen. Deze uitgave is doorheen de jaren naast een blijvend aandenken ook een echt verzamelobject geworden.

Tentoonstelling met werk van leerlingen van het Koninklijk Technisch Atheneum van De Panne en het Koninklijk Atheneum Veurne met als thema ‘Turkije (n.a.v. de Week van de Smaak)
Gemeentehuis, van 13 november tot 5 december 2009.
Reeds voor de 4de keer nemen de leerlingen van het Koninklijk Technisch Atheneum De Panne en het Koninklijk Atheneum Veurne deel aan de Week van de Smaak. Ook dit jaar stellen leerlingen uit zeer verscheiden richtingen hun creatieve werken tentoon. Het zonovergoten en karaktervolle gastland Turkije is hun inspiratiebron en uitgangspunt en stelt hun zintuigen smakelijk op scherp. Uit de overvloed van deze smeltkroes van smaken en culturen puurt elke leerling zijn unieke creatie. Een boeiende ervaring met een pittig oosters smaakje! 

Passie voor letters²’ o.l.v. Veronique Vandevoorde
Gemeentehuis, van 12 december 2009 tot 16 januari 2010.
Kalligrafietentoonstelling, onder leiding van Veronique Vandevoorde, docente kalligrafie bij VormingPlus Oostende-Westhoek met materiaal van de cursisten kalligrafie. In deze expositie doorlopen zij alle niveaus van kalligrafie: van A tot Z, van beginners tot gevorderden. Een kennismaking met letters, lettervormen, kleur en compositie. Een totaalbeeld rond kalligrafie: formele en toegepaste kalligrafie, boekjes, letters op hout en glas, bladgoud, kleur, poëzie. 

Contact

Cultuur

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 53
e-mail
cultuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening.

Voor dringende zaken kunt u ons steeds van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u telefonisch of via mail bereiken binnen de normale openingsuren. Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021