Gemeente De Panne

Tentoonstellingen 2007

Fotografieproject met kunstfotograaf Etienne Rotsaert
Gemeentehuis, van 1 januari tot 31 december 2007.

Met zijn onafscheidelijke analoge camera schiet Etienne Rotsaert treffende beelden om zijn ideeën te visualiseren op locaties om bij weg te mijmeren.

2x2: Milena Duricova (schilderijen), Milos Kunkel (beeldhouwwerken), Sophie Berten (fotografie) en Peter Berghman (mixed media)
Cultuurhuis De Scharbiellie, van 24 maart tot 29 april 2007.
Dit jaar brengt de dienst Cultuur in cultuurhuis De Scharbiellie twee regionale kunstenaars samen met twee artiesten uit de verbroederingsgemeente Hlohovec (Slovakije). Sophie Berten uit De Panne en Peter Berghman uit Roeselare beantwoordden enthousiast de uitnodiging om hun werk op te stellen naast de schilderijen van Milena Duricova en de beeldhouwwerken van Milos Kunkel. De uitdaging van deze tentoonstelling bestaat niet uit een confrontatie van hun oeuvre, maar uit de hoop een dialoog tussen deze kunstenaars tot stand te kunnen brengen. Een tentoonstelling waar diversiteit troef is.

Luc Van Den Broucque (F)
Cultuurhuis De Scharbiellie, van 12 mei tot 27 mei 2007.
Kunstenaar Luc Van Den Broucque (°1982) is afkomstig uit Cassel in Noord-Frankrijk. Voor zijn doeken haalt hij niet alleen inspiratie uit oude geschriften, verhalen en legendes, maar eveneens uit de zinnenroerselen van zijn tijdgenoten. Gezien zijn hand de kronkels van de gedachte volgt, begint bij Luc Van Den Broucque alles met een punt, een curve, een labyrint aan kleuren, de realiteit van een vluchtig ogenblik, het verleden, het heden en de toekomst.

Verdronken Verleden
Cultuurhuis De Scharbiellie, van 30 juni tot 22 juli 2007.
In de tentoonstelling 'Verdronken Verleden' duiken we onder in het Belgische en internationale maritiem archeologisch verleden. In het eerste luik worden enkele belangrijke maritiem archeologische realisaties en ontdekkingen uit ons land voorgesteld met o.a. de koggen van Doel, het recent ontdekte wrak op de Buitenratel zandbank, het onderzoek naar onderzeeboten en de vissersnederzetting Walraversijde. In een tweede deel komen enkele beroemde maritiem archeologische projecten van over de landsgrenzen aan bod, waaronder de Vikingschepen van Skuldelev, het Vliegent Hart en de Mary Rose. De tentoonstelling is opgesteld in vier talen, omvat informatieve panelen en wordt geïllustreerd door een selectie vondsten uit maritiem archeologische contexten van België. De tentoonstelling wil zoveel mogelijk bezoekers vertrouwd maken met het waardevolle onderwatererfgoed dat door allerlei factoren sterk wordt bedreigd.

De tentoonstelling is een realisatie van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) en het Havenbestuur Brugge-Zeebrugge (MBZ), met dank aan de provincie West-Vlaanderen.

Francis Brichet & Jeannine Lison
Gemeentehuis, van 14 juli tot zaterdag 4 augustus 2007.
Na 2005 exposeert Francis Brichet een tweede keer in De Panne, nu echter in een gezamenlijke tentoonstelling met zijn vrouw Jeannine Lison. Brichet is een schilder-graficus die in De Panne woont en werkt. Hij volgde les aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Brussel en gaf er nadien ook meer dan 20 jaar les. Zijn werk is sterk begeesterd door het surrealisme. Zijn oeuvre leidt ons naar het hart van een bevreemdend, maar tegelijk ook boeiend innerlijk landschap.

Jeannine Lison vestigde zich in De Panne na een carrière als inspectrice artistieke vakken in het onderwijs voor sociale promotie. Ze beeldhouwt en schildert drijfhout dat aanspoelt op het strand van De Panne. Met dit materiaal creëert ze kleine, vreemde personages die in hun blik refereren naar een andere wereld. Grafiek, op papier of op stof, vervolledigt dit mysterieuze universum.

Beeldhouwwerken van Joz. De Loose
Cultuurhuis De Scharbiellie, van 28 juli tot 16 september 2007.
Joz. De Loose (°1925, Brugge) ging na het humaniora naar de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Brugge en volgde eveneens filmstudies in Parijs. Werkervaring deed hij op als journalist, handelsvertegenwoordiger, bedrijfsleider,… Ook verbleef hij drie jaar in Congo, waar hij met de steun van het Musée de l'homme (Parijs) een belangrijke etnografische studie maakte over de Zande-stam en de door hen voortgebrachte kunst.

Al deze en meer facetten van zijn bewogen leven kwamen de ontwikkeling van een eigen kunststijl ten goede. Hij evolueerde van een expressionistische schilderkunst naar een reliëfschilderkunst om uiteindelijk in de beeldhouwkunst zijn bestemming te vinden. Hij ontwerpt dieren en mensen met een vaag hoofd en dunne, verlengde skeletachtige benen en armen. Aanvankelijk werkte hij in hout en steen, later in polyester en koper. Sinds 1978 werkt Joz. De Loose volledig in brons.
De Looses beelden laten bijna niemand onberoerd. Ontelbare artikels en boeken werden dan ook reeds aan zijn leven en werk gewijd.

Albert De Deken (1915-2003): schilder van zee en strand
Gemeentehuis, van 11 augustus tot 29 september 2007.
Het mooiste geschenk dat Albert De Deken ooit kreeg was een schilderdoos. Hij was toen 14 jaar. Van zijn vader moest hij echter nog enkele jaren wachten vooraleer hij avondlessen mocht volgen aan de academie. Pas na zijn legerdienst schreef hij zich in voor daglessen, en bleef dit 10 jaar doen.

In 1954 werd hij leraar aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen.
Het werk van De Deken kent twee grote krachtlijnen: vorm en kleur. Binnen deze grenzen is hij een figuratief meester geworden. Tijdens zijn herhaalde vakanties aan de Vlaamse kust, ontdekte hij de wisselende kleuren van de zee, het bruisende strandleven en de vele mensen op de wandeldijk. Bijgevolg werden de Noordzee, het strand en het West-Vlaamse landschap zijn geliefkoosde onderwerpen.
"Spontaniteit, een remedie tegen al te donkere gedachten", is de kernspreuk in zijn werk. James Ensor, Henri Evenepoel en Rik Wouters zijn de drie favoriete Belgische schilders van De Deken.

I Fiamminghi aan de dis
Gemeentehuis, van 15 november tot 10 december 2007.
Na een succesvol 2006 is de 'Week van de Smaak' dit jaar aan een tweede editie toe, met als gastland Italië. Net als vorig jaar, zijn de leerlingen van het middelbaar onderwijs van het Koninklijk Technisch Atheneum van De Panne dit jaar opnieuw creatief aan het werk gegaan om, met Italië in het achterhoofd, een smakelijke tentoonstelling op poten te zetten.

De Italiaanse landschappen, zo vaak geschilderd door 'I Fiamminghi', vormen een inspiratiebron en achtergrond voor oud-Vlaamse spreuken rond eten en recepten voor een smaakvol leven. De klassieke 'madonna's' worden uitgebeeld met een typisch Italiaans gerecht of ingrediënten, en worden via foto's gepresenteerd. Moderne composities van Italiaanse gerechten worden uitgewerkt met details van ingrediënten. Kortom, een gevarieerde tentoonstelling met iets voor ieder z'n smaak. In totaal worden een zestigtal kunstwerken tentoon gesteld.

Fotografie van Ron Alblas
Gemeentehuis, van 18 december 2007 tot 19 januari 2008.

In een leven, waarin kwantiteit de kwaliteit dreigt te overspoelen, zou je bijna tunnelvisie wensen. De tentoonstelling 'Beroerd gevoel? Geweldig!' heeft twee onderwerpen, die elkaar steeds minder raken: de natuur in haar gevecht om schoonheid te behouden, en de naakte mens die haar schoonheid niet meer lijkt te zien. Er is gekozen voor eenvoud als rode draad, en gevoel als uitgangspunt. Een verlaten strand, of de zoekende aanraking van vingertop en huid. Beroerd..., dát ben ik. Ron Alblas, fotograaf.

Contact

Cultuur

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 53
e-mail
cultuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening.

Voor dringende zaken kunt u ons steeds van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u telefonisch of via mail bereiken binnen de normale openingsuren. Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021