Gemeente De Panne

Tentoonstellingen 2004

Fotografieproject met kunstfotograaf Etienne Rotsaert
Gemeentehuis, van 1 januari tot 31 december 2004.

Er bestaan veel soorten fotografie. Kunstfotografie is er één van: een buitenbeentje, zowel in de kunst als in de fotografie. De kunstfoto’s van Etienne Rotsaert overschrijden de grenzen van de tijd. Ze vertegenwoordigen een blijvende waarde. Etienne ervaart een innerlijke drang om zijn persoonlijke visie en creativiteit te uiten. Om tot de essentie van de ‘dingen’ door te dringen, biedt de analoge zwart-witfotografie hem een breed spectrum van mogelijkheden. Zijn inspiratie vindt hij over heel de wereld. De vonk springt meestal over tijdens het zwerven door desolate landschappen. Dan maakt hij, met of zonder model, de opnames op negatieffilm. Verdere afwerking en ingrepen volgen in de doka. Zijn foto’s zijn gestileerd en expressief, in een heel eigen stijl. Vaak schept hij een surrealistische sfeer. Zijn kijk op een bepaald milieu gaat verder dan de alledaagse werkelijkheid. Vier jaar al exposeert Etienne tweemaandelijks een nieuwe zwart-witkunstfoto in de wintertuin van het gemeentehuis in De Panne. Zijn bijbehorende tekst voegt een meerwaarde toe en accentueert de diepere zin van het werk.

Ma-Lou & Paul Baeteman
Cultuurhuis De Scharbiellie, van 3 april tot 23 mei 2004.
Het nieuwste project rond beeldende kunst in De Panne bracht een plaatselijke amateurkunstenaar samen met een professionele kunstenaar uit de regio. Ma-Lou Stevens uit De Panne beantwoordde enthousiast de uitnodiging om haar minder gekende kunstzinnige vrijetijdsbesteding op te stellen naast de sculpturen van beeldhouwer Paul Baeteman uit Wulpen. De uitdaging van deze tentoonstelling bestond niet uit een confrontatie van hun werk, maar hoopte een dialoog tussen beide kunstenaars tot stand te kunnen brengen. In deze tentoonstelling staat immers het begrip ‘kunst’ centraal. Kunst is een manier om mensen samen te brengen, om de verstandhouding tussen mensen met verschillende achtergronden te verhogen en verschillende manieren van samenwerking aan te moedigen.

Olieverfschilderijen van Luc Houtsaeger
Gemeentehuis, van 19 juni tot 17 juli 2004.

Luc Houtsaeger werd in 1942 in De Panne geboren en ontpopte zich als kind reeds tot een natuurtalent in tekenen. Zijn aangeboren gave om gevoelsindrukken in een originele beeldtaal weer te geven, liet hem toe spontaan autodidactisch uit te groeien. Een paar jaren volgde hij lessen aan de Académie Boisfort en werkte hij mee aan artistieke groepsprojecten. Individuele tentoonstellingen in Grammont, Oostende, Brussel, Lo, Sint-Idesbald en Rosendaël (F) stonden reeds op zijn naam.
De schilderkunst van Luc Houtsaeger wordt begrepen als een ruimte van dissociatie en herverbinding. Wanneer de kunstenaar zich hecht aan voorwerpen, aan structuren, aan mensen, aan landschappen, aan schildermateriaal, aan alles wat hem ook maar bezig houdt, is dit om deze los te maken van de werkelijkheid. Hij rukt ze weg uit hun eigen verhaal, uit hun context en uit hun onontkoombare opvattingen. Zo ontstaat er een ander verband, een verwantschap en een verschillende weerklank. Als kunstenaar neemt Luc Houtsaeger met zijn typische stijl duidelijk een eigen plaats in binnen de hedendaagse Belgische schilderkunst .

De hedendaagse schilderkunst in Oekraïne
Cultuurhuis De Scharbiellie, van 3 juli tot 18 juli 2004.

Svitlana Lyashchuk-Lebiga werd in Kiev geboren in 1976. Svitlana betekent in het Slavisch ‘licht’. Misschien hadden haar ouders wel een voorgevoel, want bij het bewonderen van Svitlana’s schilderijen komt duidelijk naar voor dat het 'licht’ van groot belang is. Licht is in haar werken, net zoals het thema van de rituele tradities van haar land,een onderwerp waar zij veel belang aan hecht. Svitlana is op haar best in olieverfschilderijen met een volkse thematiek. Het werk van Svitlana oogt monumentaal in alle facetten en fragmenten van volkse kledij, bloemen en decoratieve symboliek.
Slava Lebiga, is de oudere broer van Svitlana, eveneens afkomstig uit Kiev. Hij is een veelzijdig kunstenaar, een kleurrijk schilder en een begenadigd tekenaar. Zijn schilderwerken getuigen van een uiterst klassieke opbouw, soms zeer mager qua textuur, soms ook met een dikke pâte, wat haast een drie-dimensioneel beeld oproept. Historische thema’s, weidse perspectieven, grootse droomlandschappen, intrigerende oriëntaalse situaties met dieren en vreemde constructies maken van zijn schildersoeuvre iets apart en nieuw. De portretkunst van Slava Lebiga vervolledigt zijn meesterschap.
Op de vernissage van de tentoonstelling was Zijn Excellentie de heer Volodymyr Khandogiy, Ambassadeur van Oekraïne, aanwezig.

Hedendaagse religieuze kunst: Paul De Bruyne en Georges Herregods
Sint-Pieterskerk, van 16 juli tot 15 augustus 2004.

Het is onmogelijk met enkele dogmatische regels te definiëren hoe een kunstwerk moet zijn om religieus te zijn. Zowel de grenzen van de kunst als van het religieuze moeten steeds opnieuw gecreëerd en beleefd worden en dat in de ontmoeting tussen het werk en zijn toeschouwer, lezer of toehoorder. Wie het kunstwerk ontmoet is geen eiland, maar zelf een sociaal wezen, een wereld van relaties en invloeden, van ruimte en tijd, product van determinering en bron van eigen creativiteit.
In het œuvre van Paul De Bruyne (°1936) zijn duidelijk een viertal genres te onderscheiden: gestalten, gemoedstoestanden, geabstraheerde motieven en vogelfiguren. In zijn sobere beelden en bas-reliëfs worden wij getroffen door een zeldzame gaafheid en zuiverheid van lijn en kleur. Georges Herregods (°1926) creëert met een minimum aan elementen vanzelfsprekende beelden, die onderhuids een diepere inhoud suggereren. Dit alles maakt de pretentieloze kunst van deze religieuze, diepbewogen man ook tot kwaliteit. Een predikaat dat in de actuele kunstwereld nog maar zelden voorkomt.

Alfons Waterschoot (waterverf) en Brigitte Lyssens (pastel)
Gemeentehuis, van 14 augustus tot 31 augustus 2004.

Alfons Waterschoot werd geboren op 19 maart 1931 in Oud-Turnhout, een Kempisch boerendorp, omgeven door weiden, akkers, bossen, heide en vennen. Met succes volgde hij zes jaar opleiding aan de tekenacademie van Turnhout. Daarnaast kreeg hij nog een specifieke schildersopleiding. In zijn werk combineert hij een realistisch, figuratieve tekenstijl met een meesterlijk, gevarieerd en verfijnd kleurgebruik. De thema’s komen uit het dagelijkse leven en laten toe zijn werk in vier categorieën onder te brengen: portretten, stillevens, jachttaferelen en landschappen.
Zijn echtgenote, Brigitte Lyssens, legde zich na haar studies aan de kunstacademie toe op het medium pastel. Hiermee tracht zij op een natuurlijke wijze de dingen om zich heen weer te geven. Ze heeft een grote voorliefde voor bloemen, stillevens, mensen en buitenlandse reizen. Het werken met pastel geeft haar de mogelijkheid om zeer warme en sfeervolle effecten te evoceren.

Prijs van de Ven (1928-1968). De Belgische architectuurwedstrijd van de 20ste eeuw

Passie voor letters
Gemeentehuis, van 6 september tot 2 oktober 2004.

Kalligrafietentoonstelling, onder leiding van Veronique Vandevoorde, docente kalligrafie bij VormingPlus regio Oostende-Westhoek met materiaal van de cursisten kalligrafie. In deze expositie doorlopen zij alle niveaus van kalligrafie: van A tot Z, van beginners tot gevorderden. Een kennismaking met letters, lettervormen, kleur en compositie. Een totaalbeeld rond kalligrafie: formele en toegepaste kalligrafie, boekjes, letters op hout en glas, bladgoud, kleur, poëzie.

Tentoonstelling Eurokartoenale
Gemeentehuis, van 13 november tot 22 november 2004.

Het Willemsfonds wou de vrijheidsproblematiek op een originele, eerder ludieke manier aankaarten. Vandaar dat het opteerde om met het medium van de cartoon te werken. De vzw Eurokartoenale is een organisatie die binnen de schoot van het Willemsfonds in Kruishoutem is ontstaan. Zij schreven een internationale wedstrijd voor cartoons uit. Meer dan 500 cartoonisten uit 63 landen hebben aan de oproep gevolg gegeven, wat uiteindelijk 2.158 vrijheidscartoons van over de gehele wereld opleverde. Daaruit werden er 80 geselecteerd en hiermee werd een rondreizende tentoonstelling samengesteld.

Mosselen in de kunst
Gemeentehuis, van 4 december tot 31 december 2004.

De mossel (Mytilus edulis) is één van de bekendste weekdieren van het noordelijk halfrond. Hij leeft in grote kolonies in ondiep kustwater. Mosselen zijn daarenboven een culinaire lekkernij en worden op allerlei manieren gegeten. Rauw, gekookt, gebakken of in het zuur. Mosselen natuur, mosselen met witte wijn, mosselen op provençaalse wijze, mosselen met lookroomsaus… Ook beeldende kunstenaars kunnen creatief met deze smakelijke tweekleppers omspringen. De ‘Mosselpot’ van Marcel Broodthaers spreekt nog steeds tot de kunstzinnige verbeelding. Naar aanleiding van de tweede editie van het mosselfestival, georganiseerd door Horeca De Panne-Adinkerke, staat de dienst Cultuur in voor de tentoonstelling ‘Mosselen in de kunst’. Geïnspireerd door die lekkere schelpdieren gunnen plaatselijke kunstenaars ons een bevoorrechte blik in de wondere, kleurrijke wereld van gastronomie en kunst.

Claude Verlinde (gemengde grafiek)
Gemeentehuis, van 11 december 2004 tot 8 januari 2005.

Claude Verlinde werd geboren op 11 september 1965 in Tielt. Deze Pittemse kunstenaar kan beschouwd worden als een echte autodidact. Hij startte pas enkele jaren geleden met zijn abstracte werken op basis van papiersoorten, drukinkten en verven. Kracht en fragiliteit is de dualiteit die het werk van Claude Verlinde kenmerkt. Deze tweedeligheid kan gemakkelijk begrepen worden aan de hand van de gebruikte materies. Door zijn aard en vorm suggereert papier broosheid, alleen al maar omdat het zo natuurlijk is. Toch is dit papier met zijn pigment onverwoestbaar. En ook dat is dualistisch. De werken van Claude Verlinde zijn altijd meer dan alleen maar een vormelijk gegeven, dan alleen maar een knap opgebouwd ensemble. De vormen, disciplines en technieken vermengen zich in een plastisch geheel dat een imponerende eenheid vormt. Het is pas op het tweede gezicht dat de beschouwer zich buigt over de diverse elementen, die voor het tot stand komen van het werk hebben gezorgd. Met zijn heel bijzondere manier van vormgeving schept hij een eigen universum op zoek naar de bron van zijn droomwereld.

Overzichtstentoonstelling Theo Mariëns
Cultuurhuis De Scharbiellie, van 4 december 2004 tot 9 januari 2005.

Theophiel Mariëns zag in 1928 het levenslicht in Mechelen. Na een artistiek getint middelbaar onderwijs volgde Theo de opleiding ‘stijlen en ornament’ aan het Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs in Mechelen, waar hij in 1947 zijn diploma behaalde met de grootste onderscheiding. Tussen 1980 en 1990 doceerde hij ‘restauratiewerken hout, kerken en kathedralen’ aan de Academie en het Nationaal Hoger Instituut in Antwerpen.
Tussen 1991 en 1996 had Theo Mariëns zijn atelier in de Duinhoekstraat in De Panne. In die periode schonk hij ter gelegenheid van de vernieuwing van de Kerkstraat het bronzen beeld ‘De baadster’ aan onze gemeente. Deze getalenteerde kunstenaar is zowel beeldhouwer, kunstschilder als graficus. Na een lange afwezigheid kregen wij opnieuw de niet te missen kans om kennis te maken met het merkwaardig oeuvre van deze authentieke kunstenaar.

Contact

Cultuur

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 53
e-mail
cultuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening.

Voor dringende zaken kunt u ons steeds van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u telefonisch of via mail bereiken binnen de normale openingsuren. Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021