Gemeente De Panne

Tentoonstellingen 2001

Fotografieproject met Etienne Rotsaert
Gemeentehuis, van 1 januari tot 31 december 2001.

Kunstfotograaf Etienne Rotsaert is een vaste waarde in de wintertuin van het gemeentehuis. De dienst Cultuur exposeerde er iedere 2 maanden een nieuwe kunstfoto’s, vergezeld van een tekst. De begeleidende tekst met poëtisch-filosofische inslag, weerspiegelt de gevoelens en ideeën, latent aanwezig in het werk.
Reizen en fotograferen zijn essentieel in het leven van Etienne. Periodiek worden hij en zijn vrouw Marleen overmand door een onweerstaanbare drang om hun vaste stek te verlaten. De expressieve desolaatheid van alternatieve landschappen oefent een magische aantrekkingskracht op hen uit. Zichzelf terugvinden betekent 'herbronnen' en dan spuit de inspiratie als een geiser omhoog.
Wie zich openstelt, detecteert wellicht een vonk die overslaat. Deze 'click', deze 'Aha-Erlebnis' is tijdloos. Etienne nodigt u uit te kijken, aan te voelen en na te denken.

Inge Dewilde & Fahimeh Elyas - Generatie Vrouw
Gemeentehuis, van 31 maart tot 13 april 2001.

De dienst Cultuur opende opnieuw haar culturele seizoen met twee bijzonder geëngageerde en getalenteerde vrouwelijke kunstenaars: Inge Dewilde uit Marke en Fahimeh Elyas uit Oostende. Hoewel beide kunstenaressen een totaal verschillend medium hanteren - Inge werkt met vuur en Elyas met verf – en hun werk van grote authenticiteit en zeggingskracht getuigt, deed het project 'Inge Dewilde & Fahimeh Elyas - Generatie Vrouw' de grenzen tussen beide oeuvres vervagen. Deze tentoonstelling bood dan ook een boeiende dialoog tussen uiteenlopende genres in het spectrum van de beeldende kunst.
De tentoonstelling 'Inge Dewilde & Fahimeh Elyas - Generatie Vrouw' hoopte de idee van de universele creatie te stimuleren, die eerst en vooral een openheid impliceert, een interesse voor het bekijken evenals voor de uitdrukking van het individualisme van de schepper. Hierdoor verwerven ze meer innerlijke vrijheid, hoeksteen voor de voltooiing van hun inspiratie. De tentoonstelling wilde daarenboven de toeschouwer ervan overtuigen dat vrouwelijke kunstenaars boeiend en productief kunnen zijn en dat zij, net als hun mannelijke collega’s, heel wat te bieden hebben.

Artistes Indépendants des Hauts de Flandre
Gemeentehuis, van 19 mei tot 27 mei 2001.

Albert Keldenich was in de jaren 1960 stichter en eerste voorzitter van een groepering van enkele schilders. in 2001 bestond de vereniging Artistes Indépendants des Hauts de Flandre 32 jaar. Hoofddoel was vanaf het begin om niet alleen door het inrichten van tentoonstellingen de picturale kunst beter te leren kennen, maar ook op allerhande culturele evenementen in gastvrije steden en dorpen aanwezig te zijn.
Na de dood van de toenmalige voorzitter Albert Parpex in 1997 volgde Edgard Roere hem op. Met hem stellen de leden een duidelijke vernieuwing vast. De komst van de Belgische kunstenaars Roger Baeyens en Roland Buysse zorgde voor een grotere openheid naar de buurlanden en betere contacten met andere culturele organisaties. De vereniging telt vandaag 60 actieve leden en weldoeners. Dankzij zijn kunstenaars is de vereniging de laatste drie jaar niet minder dan 14 keer bekroond geweest.

Ambulatio Sculptorum - Op wandel met Jef Claerhout
Op diverse locaties in De Panne en Adinkerke, van 26 mei tot 30 september 2001.
Tijdens deze jaarlijkse beeldenroute zette de dienst Cultuur deze keer het werk van de toonaangevende beeldende kunstenaar Jef Claerhout (°1937) uit Oedelem-Beernem extra in de verf. De kunstenaar nam de uitdaging van De Panne aan, om – voor het eerst sedert 15 jaar – opnieuw naar een tentoonstelling toe te werken. Een uitdaging aan zichzelf, want hij heeft geen werk in voorraad. Alle tentoongestelde werken werden dus speciaal voor deze gelegenheid gecreëerd. Op diverse locaties, zowel in het stadscentrum van De Panne als langs de landelijke wegen van Adinkerke, stelde hij een dertigtal beelden tentoon. De kunstenaar koos zelf de locaties vanuit de overtuiging dat natuur de rijkste omgeving is voor het genieten van kunst.

Deze openluchttentoonstelling geeft jaarlijks het teken dat natuur en kunst ook op een andere wijze voor elkaar van betekenis kunnen zijn. Zij biedt de bezoeker de mogelijkheid om telkens opnieuw het wonderlijke samenspel te beleven van beelden, ruimte en het steeds wisselende licht.
De 'Ambulatio Sculptorum' ging opnieuw gepaard met de uitgave van een kunstbrochure die op verschillende plaatsen gratis te verkrijgen was. De brochure werd op 10.000 exemplaren gedrukt. Een bijpassende vlag, die tijdens de zomer over het hele Pannese grondgebied wapperde, zorgde voor de extra tint die het imago van onze badstad als kustgemeente nog meer luister diende te geven.

Fotoclub Westhoek - Club met wortels 
Gemeentehuis, van 1 juni tot 10 juni 2001.
Fotoclub Westhoek werd opgericht in 1956 en behoort daarmee tot één van de stichtingsclubs van de Belgische amateurfotografie. Groten uit de fotowereld werden uitgenodigd, technische kennis werd opgedaan door eigen studie, ideeën werden uitgewisseld. Bezield door die wilskracht, kon succes niet uitblijven en deed de jonge fotoclub Westhoek reeds na enkele jaren van zich spreken. Persoonlijke successen lieten niet lang op zich wachten en niet minder dan acht clubleden behaalden in die roemrijke jaren 1960-1970 hun A.Fiap titel, één van de hoogste fotografische onderscheidingen op wereldvlak. Momenteel maken een 15-tal amateurfotografen deel uit van de fotoclub. In hun clublokaal op de 2de verdieping van CC Taf Wallet is een aparte dokaruimte voorzien en een ingerichte studio waar elk clublid naar zijn eigen kunnen, of onder begeleiding van een ervaren clublid beide disciplines kan beoefenen.

Regelmatig komen de leden met hun werken naar buiten in diverse tentoonstellingen in de kustgemeenten en het hinterland. In 2001 waren ze te gast in De Panne. Het feit dat alle exposanten lid zijn van dezelfde fotoclub verklaarde alleszins het artistieke niveau van dit gezelschap, maar wellicht ook, met de persoonlijke toets die het werk van elke fotograaf ontegensprekelijk bezit, iets van een gelijkgestemde benadering van fotografie. Zij vormen een generatie in die zin dat ze een mentaliteit bezitten die verwant is en waarvan we kunnen zeggen dat ze getuigt van luciditeit en vrijmoedigheid.

Het 2de Regiment Lansiers. Leopoldsburg - De Panne
Gemeentehuis, van 5 juli tot 14 juli 2001.
Naar aanleiding van het 30-jarige bestaan van het peterschap van De Panne over het 2de Regiment Lansiers organiseerde de dienst Cultuur samen met verzamelaar Pedro De Pestel de tentoonstelling ‘Het 2de Regiment Lansiers. Leopoldsburg - De Panne’.

Pedro De Pestel is zelf een oud milicien van het 2de Regiment Lansiers 1991-1992. Geïnspireerd door een foto van zijn grootvader als soldaat in mei 1940 begon hij op veertienjarige leeftijd met het verzamelen van legermateriaal. Aanvankelijk verzamelde hij prullen, maar naderhand beperkte hij zich tot uniformen van het 2de Regiment Lansiers. Vandaag zijn die uitgegroeid tot een indrukwekkende collectie, die voor het eerst te zien waren op deze uitzonderlijke tentoonstelling. Aan de hand van de uniformen kon dan ook de geschiedenis van het 2de Regiment Lansiers worden gereconstrueerd.

De Dumontwijk binnenstebuiten
Gemeentehuis, van 21 juli tot 30 september 2001.

Naar aanleiding van het 90-jarige bestaan van het zelfstandige De Panne organiseerde de dienst Cultuur een tentoonstelling over de oudste verkaveling van de badplaats, de Dumontwijk. Tussen 1892 en 1913 kwam onder leiding van architect Albert Dumont, bijgestaan door andere architecten als Georges Hobé en Jozef Viérin, de eerste globale urbanisatiefase van De Panne tot stand. Alexis Dumont tekende in 1902/1904 het aanlegplan van de verkaveling uit. Sinds 1995 is de Dumontwijk beschermd als stadsgezicht met een aantal monumenten en beeldbepalende gebouwen, en vormt ze nog steeds een waardig alternatief ten opzichte van de stedelijke commerciële assen Zeelaan-Duinkerkelaan-Nieuwpoortlaan.
Dat dit patrimonium uitzonderlijk rijk is aan specifieke details werd in de tentoonstelling ‘De Dumontwijk binnenstebuiten’ voortreffelijk geïllustreerd aan de hand van oude prentbriefkaarten, foto’s, plannen en originele meubelen. Baksteen en natuursteen, metselverbanden, voegwerk, tegels, deur- en venstervormen, balkons, kroonlijsten, houtwerk, smeedwerk, glas-in-lood, interieurafwerking met verschillende soorten marmer en hout, pleisterwerk, parketvloeren, behangpapier, schoorsteenmantels, radiatorkasten, trappen en klinken verwijzen naar de typische vormgeving in de architectuur en de toegepaste kunsten rond de eeuwwisseling en tijdens het interbellum.
Bij deze tentoonstelling hoorde een rijk geïllustreerde catalogus in de vorm van een extra editie van De Panne leeft. Hierdoor kon iedereen, met een mooi dossier voor ogen, de dialoog aangaan met de Dumontwijk door er zelf een wandeling te maken.
Naast een bezoek aan de tentoonstelling konden belangstellenden deelnemen aan twee randactiviteiten. Op 25 juli en 8 augustus organiseerde de dienst Cultuur een geleide wandeling door de Dumontwijk met bezoek aan enkele villa’s. Deze wandelingen waren een groot succes.

De Coene in De Panne
Gemeentehuis, van 21 juli tot 30 september 2001.

De tentoonstelling ‘De Coene in De Panne’ was een initiatief van ingenieurarchitect Noël Hostens samen met de dienst Cultuur en de inwoners van De Panne. Noël Hostens is al jaren bezig met het terug opsporen van het De Coene-archief. Hij verzamelde intussen al belangrijke plannen, tekeningen en aquarellen, waaronder de ontwerpplannen voor het paviljoen van de Wereldtentoonstelling van 1935 in Brussel. Verder maakte hij reeds tijdens een veertigtal plaatsbezoeken foto’s van bestaand meubilair, onder meer in Roeselare, Kortrijk, Moeskroen en Tourcoing. Zo probeert hij stukje voor stukje de puzzel die dit archief vandaag is geworden, weer in elkaar te passen.
Nu deed hij samen met de dienst Cultuur een beroep op de inwoners van De Panne. Wij waren er immers van overtuigd dat Kunstwerkstede De Coene ook bij ons actief is geweest. Van de jongere, meer uitgepuurde, eerst art nouveautekeningen van Jozef De Coene tot het modernisme van na de oorlog en de ontelbare reeksen seriemeubelen. De Coene overspant voor driekwart heel de interieurgeschiedenis van de twintigste eeuw en dat maakt de Kunstwerkstede tot een unicum.
De tentoonstelling 'De Coene in De Panne' hoopte de eerste resultaten van een oproep in zowel de gewone als kunstpers te kunnen voorleggen aan een breed publiek en een motivatie te kunnen zijn voor alle De Coene–onderzoekers. Deze oproep kende een overweldigend succes: meer dan 200 reacties werden geregistreerd. De bedoeling was dat Noël Hostens ter plaatse ging om zijn inventarisatie te vervolledigen. De dienst Cultuur overwoog dan ook om in 2004 of 2005 een nieuwe tentoonstelling op te zetten rond meubelen De Coene en de nieuwe onderzoeksresultaten.

Fotografe Monika Goeke (D)
Gemeentehuis, van 26 oktober tot 10 november 2001.
De foto’s van Monika Goeke bieden de fotografieminnaar de mogelijkheid om natuurlandschappen, die zich voor het menselijke oog anders voordoen dan voor het fotografische, op een nieuwe manier te aanschouwen en te herontdekken. Het zijn immers geen traditionele landschapsfoto’s, maar fotografische bewerkingen, waarbij de kunstenares zich van het technische medium, haar fotoapparaat, bedient.

Monika Goeke volgde kunstgeschiedenis, theaterwetenschappen, anglistiek en economische wetenschappen in München, Wenen en Keulen. Zij woont in Keulen, maar verblijft regelmatig in De Panne. Na de talrijke tentoonstellingen in Duitsland, was deze expo voor haar een primeur in het buitenland.

Louis Van den Eynde, graficus
Gemeentehuis, van 8 december 2001 tot 19 januari 2002.
De tentoonstelling ‘Louis Van den Eynde, graficus’ was de derde in een reeks waarin de nalatenschap van kunstenaar Louis Van den Eynde bekendgemaakt werd. Na twee tentoonstellingen rond zijn schilderwerk (in 1998 en 1999) werd ditmaal aandacht besteed aan het grafische oeuvre van deze creatieve duizendpoot.

Louis Van den Eynde is vooral bekend als een uitmuntend schilder, maar als graficus was hij eveneens een groot virtuoos. Een belangrijk, maar grotendeels onontgonnen deel van dit erg kwetsbare oeuvre was in deze tentoonstelling te zien. Vakkennis is voor de graficus noodzaak en wanneer het werk van Louis Van den Eynde wordt bekeken dan zijn we ervan overtuigd dat zijn kennis niet oppervlakkig was, maar degelijk en grondig. Er is echter meer nodig dan techniek alleen. Er is de artistieke inspiratie, het kunnen vertolken van de ideeën, het plastisch kunnen weergeven van wat hij denkt en voelt. De basis hiervan is de tekenvaardigheid, het is die taal die Louis Van den Eynde met een zeer persoonlijk accent spreekt.
De tentoonstelling 'Louis Van den Eynde, graficus' werd mede opgezet door stagiair Arne Van Belle, student Communicatiewetenschappen aan de VUB. Aan de tentoonstelling was tevens een educatief luik verbonden over de verschillende grafische technieken.

Contact

Cultuur

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 53
e-mail
cultuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening.

Voor dringende zaken kunt u ons steeds van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u telefonisch of via mail bereiken binnen de normale openingsuren. Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021