Gemeente De Panne

Tentoonstellingen 2000

Luc Houtsaeger - Retrospectieve jaren 90. Olieverf op doek
Van 18 december 1999 tot 28 januari 2000.
Luc Houtsaeger werd in 1942 in De Panne geboren en ontpopte zich als kind reeds tot een natuurtalent in tekenen. Zijn aangeboren gave om gevoelsindrukken in een originele beeldtaal weer te geven, liet hem toe spontaan autodidactisch uit te groeien. Een paar jaren volgde hij lessen aan de Académie Boisfort en werkte hij samen aan artistieke groepsprojecten. Individuele tentoonstellingen in Brussel, Oostende, Lo… staan ook op zijn naam. Als kunstenaar neemt hij duidelijk een eigen plaats in met een typische stijl binnen de hedendaagse Belgische schilderkunst.
De tentoonstelling 'Luc Houtsaeger. Retrospectieve jaren 90. Olieverf op doek' herbevestigde het engagement van de dienst Cultuur om zich, ook in de 21ste eeuw, verder in te zetten voor de bevordering van de beeldende kunst in onze gemeente.

Marike Pons & Monique Mol - Generatie vrouw
Gemeentehuis, van 1 april tot 24 april 2000.
Dit project rond beeldende kunst in De Panne bracht twee vrouwelijke beeldhouwers van een verschillende generatie bijeen. Marike Pons beantwoordde enthousiast de uitnodiging om haar prille oeuvre op te stellen naast de maturiteit van Monique Mol. De uitdaging van deze tentoonstelling bestond niet uit een confrontatie of een vergelijking van hun werk, maar hoopte een dialoog tussen beide kunstenaressen tot stand te brengen.

De tentoonstelling 'Marike Pons & Monique Mol - Generatie vrouw' stimuleerde de idee van de universele creatie, die eerst en vooral een openheid impliceert, een interesse voor het bekijken evenals voor de uitdrukking van het individualisme van de schepper. De kunstenaars verwierven hierdoor meer innerlijke vrijheid, hoeksteen voor de voltooiing van hun inspiratie. Het project wilde daarenboven de toeschouwer ervan overtuigen dat vrouwelijke kunstenaars boeiend en productief kunnen zijn en dat zij, net als hun mannelijke collega’s, heel wat te bieden hebben.

Ambulatio Sculptorum - Op wandel met Anne Van Canneyt en Fernand Vanderplancke
In deze jaarlijkse beeldenroute die van 26 mei tot 26 september liep, zette de dienst Cultuur deze keer niet één, maar twee beeldende kunstenaars extra in de verf. Zowel in het stadscentrum van De Panne als langs de landelijke wegen van Adinkerke, stelden Anne Van Canneyt uit Sint-Michiels en Fernand Vanderplancke uit Oostduinkerke een twintigtal beelden tentoon. Ook dit jaar werden een aantal sculpturen van een passende dichterlijke mijmering voorzien.

De Ambulatio Sculptorum ging opnieuw gepaard met de uitgave van een kunstbrochure die op verschillende plaatsen gratis te verkrijgen was. De brochure werd op 10.000 exemplaren gedrukt. Een bijpassende vlag, die tijdens de zomer over het hele Pannese grondgebied wapperde, zorgde voor de extra tint die het imago van onze badstad als kustgemeente nog meer luister diende te geven.

Remember 1940-1945
Gemeentehuis, van 1 juni tot 12 juni 2000.
In 2000 werd in Groot-Brittannië de 1940 Dunkirk Veterans Association ontbonden. Hierdoor kreeg de herdenkingsplechtigheid in aanwezigheid van duizenden Dunkirk Veterans op 5 juni 2000 in De Panne een bijzondere betekenis. Naar aanleiding van deze jaarlijkse Pilgrimage organiseerde de dienst Cultuur in samenwerking met de dienst Toerisme een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. De partner in de uitvoering van dit project was Robert Moeyaert, die de tentoonstelling samenstelde met honderden bijzondere foto’s uit zijn eigen unieke verzameling.

'Remember 1940-1945' liet jong en oud nader kennismaken met de historische oorlogsfeiten zoals ze lokaal werden beleefd, en vormde een tijdsdocument dat het beeld opriep van de schrijnende ellende, maar ook van de levenskracht van het stoere kustvolk. Ze bracht hulde aan de oorlogsslachtoffers en aan de velen die zich ingezet hebben om het onmenselijke leed te helpen dragen. Ook, en niet in het minst, moest ze een aansporing zijn om alles te doen wat in onze macht ligt om dergelijke gruwelen in de toekomst te vermijden.

Vrouwen en Oorlog
Gemeentehuis, van 3 juni tot 28 juni 2000.
Vrouwen worden vaak beschouwd als de slachtoffers van de oorlog, wat inderdaad correct is. Maar de oorlog houdt voor hen ook andere dimensies en andere engagementen in. Deze reizende tentoonstelling van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA), bood een overzicht van vijf eeuwen geschiedenis, van de 16de tot de 20ste eeuw, en bracht het verhaal van de ervaringen van vrouwen met de oorlog in onze streken.

De tentoonstelling 'Vrouwen en Oorlog' zocht naar een antwoord op de vraag of de oorlog bijgedragen heeft tot de emancipatie van de vrouw. Werd de Belgische vrouw als beloning voor haar inzet tijdens de oorlog een volwaardige burger?

Retrospectieve Pierre Ocquet
Gemeentehuis, van 8 juli tot 10 september 2000.
Opmerkelijke retrospectieve rond kunstschilder Pierre Ocquet. Vroeger beoefende Pierre Ocquet het beroep van sierschilder en was hij kunstschilder in zijn vrije tijd. Hij leerde veel aan zijn vriend professor Vercruysse in Sint-Idesbald en Hilaire Vandoorne in Veurne. Zijn voorkeur gaat uit naar zeezichten en landschappen. Vooral zijn marines, waarvan de kleur en sfeer die van Artan oproepen, worden geprezen. Ook het portretschilderen kan hij aan. Pierre Ocquet stelde in binnen- en buitenland tentoon en behaalde verschillende medailles en prijzen.

Poëzie en oorlogsgedenktekens
Op diverse locaties in De Panne en Adinkerke, van 8 juli tot 10 september 2000.
De Eerste en Tweede Wereldoorlog hebben in de Westhoek veel menselijke ellende veroorzaakt. De talrijke oorlogsgedenktekens zijn hiervan nog steeds de stille getuigen. Ook in De Panne herinneren nog talrijke gedenktekens aan deze zwarte bladzijden uit de vaderlandse geschiedenis. Onze gemeente speelde immers in beide wereldbranden een niet te miskennen rol.

Een gedicht is een spontane ontlading van krachtige emoties. Poëzie is taal en teken van een dieperliggende wereld, uiteindelijke bron van de waarachtige menselijke vreugde en het groot menselijk verdriet. Dichten betekent transponeren, het verwerken van de dagelijkse werkelijkheid. Oorlogsgedenktekens doen dat ook. Vandaar de uitdaging van dit project om de oorlogsgedenktekens visueel met poëzie te confronteren.
De toon van de poëzie was soms melancholiek, soms wanhopig; nu eens berustend, dan weer opstandig. Samen vormden de geselecteerde gedichten een kleurrijke mozaïek waarin op uiteenlopende wijze afscheid werd genomen. Hierdoor was het project dan ook geen klaagzang geworden over de onrechtvaardigheid van het leven. Integendeel, van veel gedichten ging een bijna zalvende werking uit.
Bij deze openluchttentoonstelling hoorde een brochure met pentekeningen van Kamiel Vanhoucke.

Oceanië her-ontdekt
Papoea-kunst uit de collectie van erenotaris Paul Simpelaere

Gemeentehuis, van 14 juli tot 10 september 2000.
In 2000 gaf erenotaris Paul Simpelaere uit De Panne een bijzonder waardevolle kunstcollectie in langdurige bruikleen aan onze gemeente. De verzameling omvat 20 voorwerpen uit Borneo (Indonesië) en 257 objecten uit Nieuw-Guinea (Oceanië). In afwachting van de oprichting van een museum in Cultuurhuis De Scharbiellie, om deze uitzonderlijke collectie in onder te brengen (opening in 2004), organiseerde de dienst Cultuur reeds deze eerste tentoonstelling om het grote publiek met de fascinerende kunstproductie van Oceanië kennis te laten maken. De tentoonstelling 'Oceanië her-ontdekt. Papoea-kunst uit de collectie van erenotaris Paul Simpelaere' bood daarenboven de gelegenheid om erenotaris Paul Simpelaere van harte te danken voor het gestelde vertrouwen, en hoopte tevens te kunnen bijdragen tot de (her)waardering van de niet-westerse kunst.

De voorwerpen uit Borneo zijn afkomstig van diverse Dayakstammen. De verzameling bevat een grote variëteit aan houten sculpturen (hampatong), maskers en schilden. Het Sepik-gebied, in noordoostelijk Nieuw-Guinea, is wereldberoemd vanwege zijn rijke en veelzijdige kunstproductie. Fraai gesneden en met motieven versierde ceremoniële voorwerpen zoals maskers, beelden en sacrale muziekinstrumenten vervullen een belangrijke rol in de context van de mannenhuizen. Deze indrukwekkende bouwwerken zijn vaak met houtsnij- en schilderkunst versierd. De kunst van het Massim-gebied, het zuidoosten van Nieuw-Guinea en de eilanden voor de kust omvattend, is een sierlijke ornamentkunst, zich manifesterend op kalkspatels, dansschilden en prauwen. Langs de Papoeagolf in het zuiden worden ovale houten panelen met snijwerk en polychrome versiering met nadruk op het menselijke gelaat vervaardigd. De Asmat wonen in zuidwestelijk Nieuw-Guinea (Irian Jaya) en kennen een rijk ceremonieel leven, waarin dood en voorouders centraal staan, en dat voor een groot deel erop gericht is om de geesten van de overledenen te verzoenen. Voorouderfiguren en koppensnellerssymbolen in de vorm van dierenfiguren zijn vaak voorkomende motieven in het houtsnijwerk.
Op de tentoonstelling 'Oceanië her-ontdekt. Papoea-kunst uit de collectie van erenotaris Paul Simpelaere' waren een 70-tal van deze voorwerpen te bewonderen en werd in de vorm van een krantje een catalogus uitgegeven op 5.000 exemplaren.

Affiches van de Belgische kust 1890-1950
Gemeentehuis, van 22 juli tot 10 september 2000.
Tegenover de zwart-wit foto’s in de luxepublicaties en de tekeningen in de dagbladen stond daar de affiche met haar afmetingen, haar schitterende kleuren en de charme van haar tekening. De bloei van de affiche was ontegensprekelijk verbonden met de ingrijpende vernieuwingen die zich rond 1900 op sociaal, economisch en artistiek vlak voordeden. Door de toenemende industrialisering drong de noodzaak zich op om via de reclame de consumptie te beïnvloeden. Daarnaast werd de affiche ook gebruikt om culturele manifestaties zoals theater, opera en kunsttentoonstellingen aan te kondigen of om amusementsaangelegenheden bekend te maken. Sedert geruime tijd wordt ze bovendien als kunstvorm beschouwd, getuige de hoge prijzen die voor de oudste exemplaren worden geboden.

De kustaffiche vormde een belangrijke schakel binnen de brede waaier aan toeristische informatie. Informatie die op een specifieke manier inspeelde op de wensen en verlangens van een bepaald tijdgebonden publiek. Voor deze unieke tentoonstelling selecteerde Roland Florizoone uit zijn rijke verzameling originele affiches van de Belgische kust een 130-tal exemplaren.
De tentoonstelling 'Affiches van de Belgische kust 1890-1950' illustreerde voortreffelijk de spectaculaire vlucht die de affiche sinds het einde van de 19de eeuw als artistieke schepping heeft gekend. In de loop der jaren werd de kustaffiche niet alleen de weerspiegeling van de opeenvolgende esthetische stromingen die zich in de Belgische kunstwereld hebben gemanifesteerd, ze was ook de weergave van een zekere levensstijl, de geïdealiseerde weerspiegeling van een tijdperk, waarin de geneugten van het toerisme als een ideale vorm van het scheppen van levensvreugde centraal werden gesteld.

Fotografieproject met Etienne Rotsaert
Gemeentehuis, van 1 april tot 31 december 2000.
In samenwerking met kunstfotograaf Etienne Rotsaert lanceert de dienst voor Cultuur een nieuw initiatief om kunst tot bij de mens te brengen. Kunst mag niet in een ivoren toren opgesloten worden. Ieder mens moet er dagdagelijks mee geconfronteerd worden. Een ogenblik verwijlen bij een kunstwerk verrijkt, raakt de gevoelens of zet aan tot nadenken.

In de wintertuin van het gemeentehuis stelde de dienst Cultuur om de twee maanden een andere kunstfoto van Etienne Rotsaert tentoon. Etienne Rotsaert is een autodidact. Het fascineert hem de mens in het landschap op een artistieke manier uit te beelden in foto’s die eenvoud en gevoel uitstralen. Zijn composities stralen een tijdloze en toch wat nostalgische sfeer uit, wat nog geaccentueerd wordt door het gebruik van speciale zwart-wit films. Etienne Rotsaert geniet internationale erkenning en ontving hiervoor reeds talrijke medailles en prijzen in fotowedstrijden. Vandaag nodigt hij ons uit om te vertrekken, al dan niet met 'the right train'.

Contact

Cultuur

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 53
e-mail
cultuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening.

Voor dringende zaken kunt u ons steeds van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u telefonisch of via mail bereiken binnen de normale openingsuren. Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021