Gemeente De Panne

Tentoonstellingen 1999

Ambulatio Sculptorum - Op wandel met Luc Ledene
Van 29 mei tot 26 september 1999, op diverse locaties in De Panne en Adinkerke.
In deze jaarlijkse beeldenroute zette de dienst Cultuur het werk van de toonaangevende beeldende kunstenaar Luc Ledene uit Eggewaartskapelle extra in de verf. Op diverse locaties, zowel in het stadscentrum van De Panne als langs de landelijke wegen van Adinkerke, stelde hij een twintigtal beelden tentoon.
Drie gerenommeerde dichters, Fernand Florizoone, Martine Lefevere en Hedwig Speliers creëerden enkele gedichten geïnspireerd op de fascinerende beeldtaal van Luc Ledene. Hun subtiel woordenspel bood de toeschouwer een eigenzinnige kijk op het oeuvre van de beeldhouwer en bezorgde de openluchttentoonstelling een extra dimensie.
De 'Ambulatio Sculptorum' ging gepaard met de uitgave van een kunstbrochure die op verschillende plaatsen gratis te verkrijgen was. De brochure werd op 10.000 exemplaren gedrukt. Een bijpassende vlag, die tijdens de zomer over het hele Pannese grondgebied wapperde, zorgde voor de extra tint die het imago van onze badstad als kustgemeente nog meer luister diende te geven.

Poëtische ver-beelding
Van 3 juli tot 26 september 1999, op diverse locaties in De Panne en Adinkerke.
Voor deze tentoonstelling selecteerde de dienst Cultuur eenentwintig van de gemeentelijke monumenten en bracht ze visueel in relatie met een andere kunstvorm, poëzie.

Eenentwintig gedichten kiezen was - hoe kan het ook anders - op een subjectieve beoordeling gebaseerd. Geen geschikter moment weliswaar dan het einde van een eeuw om halt te houden en om te kijken. Naar deze eeuw bijvoorbeeld. De monumenten, nationale en internationale, ontbraken natuurlijk niet, ze hebben nooit hun glans verloren. Toch moesten andere van onder het stof gehaald, Nederlandstalige en anderstalige. Sommige waren ten onrechte te weinig bekend bij een groot publiek, sommige te snel vergeten.
Het project 'Poëtische ver-beelding' beoogde niet alleen een kunstzinnige dialoog tot stand te brengen tussen beeld en taal, maar ook tussen omgeving en toeschouwer. Het zal evenwel ook vragen blijven oproepen naar de eigenheid van beide disciplines, naar hun verenigbaarheid of confronteerbaarheid, naar hun impact op de omgeving en de rol die de omstander hierbij speelt.
Bij deze openluchttentoonstelling hoorde een brochure met pentekeningen van Kamiel Vanhoucke.

De Panne & Sainte-Adresse 1914-1918
Beide kustgemeenten vonden elkaar immers tijdens de tragische gebeurtenissen van 1914-1918. Bij de Duitse invasie in augustus 1914 werd België al heel snel onder de voet gelopen en zag de Belgische regering zich verplicht uit te wijken naar het buitenland. Op uitnodiging van de Franse regering werd geopteerd voor een verblijf te Sainte-Adresse. Dit kuststadje in Normandië beschikte immers over voldoende leegstaande villa's om er de ministers en andere officiëlen in onder te brengen. Koning Albert I verkoos op Belgisch grondgebied te blijven. Hij nam zijn intrek in De Panne. 

In Sainte-Adresse greep op 10 oktober 1998 de officiële ondertekening plaatsvan de verbroedering tussen De Panne en Sainte-Adresse. Dit gebeurde in aanwezigheid van Z.K.H. Prins Filip van België. Op 5 juni 1999 werd de verbroedering in De Panne officieel bezegeld. Ter gelegenheid van het verbroederingsweekend richtte de dienst voor Cultuur een tentoonstelling in over de speciale band of verbondenheid die ontstond tussen Sainte-Adresse en De Panne tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vandaag herinneren in De Panne nog talrijke symbolen aan De Groote Oorlog. Als centrum van het niet bezette België speelde De Panne tijdens de oorlogsjaren eveneens een grote culturele rol. Een niet weg te denken figuur uit het culturele leven in De Panne was Maria-Elisabeth Belpaire.
De tentoonstelling ‘De Panne & Sainte-Adresse 1914-1918’ bestond uit twee delen.
Het eerste deel ‘West-Vlaanderen en de Eerste Wereldoorlog’ werd ontleend bij de dienst Cultuur van de Provincie West-Vlaanderen.
Uniek materiaal (foto’s, kaarten, doodsprentjes, boeken, schilderijen…) uit de collecties van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Kwartier Lombardsijde, de stad Nieuwpoort, de vzw dienst voor Toerisme De Panne en vele particuliere verzamelaars vormde de ruggengraat voor het tweede deel van deze uitzonderlijke tentoonstelling.

Kleur Bekennen
De reizende tentoonstelling 'Kleur Bekennen' was een initiatief van de afdeling Monumenten en Landschappen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, samen met vzw Interbellum. 'Kleur in de Unitastuinwijk' was een uitloper van het onderzoek naar de originele kleuren van de 200 Unitaswoningen in Deurne-Zuid. De levendige kleurenharmonie van het schrijnwerk - van luikjes, ramen en deuren - en de bepleistering maakten de reputatie uit van deze wijk op het einde van de jaren dertig.

Tijdens het verblijf van de tentoonstelling in onze gemeente legde de dienst Cultuur een link naar de Dumontwijk in De Panne. Tussen 1892 en 1913 kwam onder leiding van de Brusselse architect Albert Dumont, samen met architecten als Georges Hobé en Jozef Viérin, de eerste globale urbanisatiefase van De Panne tot stand. Aan de grondslag van het project lag de toen vanuit Engeland opkomende tuinwijk-gedachte, met dien verstande dat het oorspronkelijke sociale basisprincipe hier plaats moest ruimen voor een elitaire en speculatieve vorm van vakantieverblijf.
Naast een bezoek aan de tentoonstelling konden belangstellenden deelnemen aan nevenactiviteiten. Op 9 juli, 9 augustus en 9 september organiseerde de dienst Cultuur een geleide wandeling door de Dumontwijk met bezoek aan enkele villa’s. Deze wandelingen werden een groot succes. Op 3 juli verscheen tevens een culturele zomereditie van De Panne leeft. Deze extra editie bevatte een rijk geïllustreerde wandeling door de Dumontwijk en een bijdrage over het meer dan honderd jaar oude hotel Terlinck.

Louis Van den Eynde
Tot voor kort werd in de kunstgeschiedenis weinig aandacht besteed aan kunstenaarsateliers. Het atelier speelt evenwel een essentiële rol in het leven en het werk van kunstenaars. De werkplaats is immers niet alleen de plaats waar kunstwerken worden gemaakt, het is ook een uitgelezen plaats om de werken voor te stellen en om in een gepaste sfeer te praten over kunst. Het geeft een beeld over de aard en vooral de omvang van de activiteit van de kunstenaar.

Deze thematentoonstelling bracht het verhaal van de twee ateliers van Louis Van den Eynde (1881-1966). Deze Brusselse kunstschilder beschikte in zijn woonhuis aan de Emile Carpentierstraat in Anderlecht over een groot atelier. Toen Louis Van den Eynde kort na de Eerste Wereldoorlog De Panne en de Noordzeekust ontdekte, kreeg zijn leven en zijn werk een nieuwe wending. Als bij toverslag raakte hij in de ban van het harde leven van de vissersbevolking, de kleur van nat en droog zeezand, de onvergetelijke duinenpracht en de wisselende helderheid van zeelucht en zeewater. De Panne werd zijn grote liefde. In 1928 liet hij in de Bortierlaan een zomerverblijf met ruim atelier bouwen. Dit gebouw is vandaag nog in zijn oorspronkelijke staat bewaard.
Vanuit het standpunt van deze thematentoonstelling was de kennismaking met Louis Van den Eynde in zijn atelier(s) een boeiende ervaring die een nieuw licht kan werpen op zijn oeuvre en zijn persoonlijkheid.

Toegang tot de 21e eeuw
Van 11 december 1999 tot 16 januari 2000.

De dienst Cultuur vroeg aan 21 gerenommeerde beeldende kunstenaars een werk te plaatsen in en rond het gemeentehuis van De Panne. Het resultaat vormde een landschap met eenentwintig eigenzinnige creaties die ons begeleidden naar de 21ste eeuw.
De eenentwintig beeldende kunstenaars waren Paul Baeteman, Jef Claerhout, Gaspar Cornette, Lieven Debrabandere, Suzanne Deryckere, Jeffrie Devriese, Jan Dieusart, Irénée Duriez, Koen Ghesquière, Dirk Lamote, Luc Ledene, Marie Ange, Hubert Minnebo, Ronny Paesbrugghe, Martine Platteau, Francine Van Mieghem, Fernand Vanderplancke, Willem Vermandere, Rik Vermeersch, Walter Vilain en Eddy Walrave.
Deze tentoonstelling herbevestigde het engagement van de dienst Cultuur om zich, ook in de 21ste eeuw, in te zetten voor de bevordering van de beeldende kunst in onze gemeente.

Contact

Cultuur

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 53
e-mail
cultuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening.

Voor dringende zaken kunt u ons steeds van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u telefonisch of via mail bereiken binnen de normale openingsuren. Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021