Gemeente De Panne

Schoolreglement - infobrochure - beginselverklaring neutraliteit

Voorblad klein

Inhoud:

  1. Beginselverklaring neutraliteit

      2. Pedagogisch project

      3. Schoolreglement

Hoofdstuk 1.............. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2.............. Engagementsverklaring

Hoofdstuk 3.............. Sponsoring

Hoofdstuk 4.............. Kostenbeheersing

Hoofdstuk 5.............. Extra-murosactiviteiten

Hoofdstuk 6.............. Huiswerk, agenda’s, evaluatie, rapporten en schoolloopbaan

Hoofdstuk 7.............. Afwezigheden en te laat komen

Hoofdstuk 8.............. Schending van de leefregels, preventieve schorsing, tijdelijke en

                                 definitieve uitsluiting 

Hoofdstuk 9.............. Getuigschrift basisonderwijs

Hoofdstuk 10............ Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs

Hoofdstuk 11............ Schoolraad, ouderraad en leerlingenraad

Hoofdstuk 12............ Leerlingengegevens en privacy

Hoofdstuk 13............ ICT-materiaal ter beschikking gesteld door de school, gebruik van 

                                 Smartphone, eigen tablet / laptop, trackers of andere gelijkaardige

                                 toestellen, internet en sociale media

Hoofdstuk 14............ Absoluut en permanent algemeen rookverbod

Hoofdstuk 15             Leerlingenbegeleiding

      4. Infobrochure

Meer info

Het nieuwe schoolreglement werd in de gemeenteraad van 12/07/2021 goedgekeurd.          

Het schoolreglement werd aangevuld in functie van de wijzigingen in de regelgeving. De wijzigingen en/of aanvullingen staan in het rood gedrukt. 

Dit reglement is digitaal beschikbaar hier op de website van de school.

Klik op het PDF-document hieronder om te openen. 

Indien u een papieren versie wenst van het schoolreglement kan u dit bekomen in het secretariaat.

Lees ook de bijhorende Infobrochure. De wijzigingen staan eveneens in het rood gedrukt.

Contact

Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet

adres

Dorpsstraat 24
8660 Adinkerke

tel.
058-41 27 10 GSM: 0499-64 10 57
fax
058-41 27 10
e-mail
gemeenteschool@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje
Bart De Waele