Gemeente De Panne

Schoolreglement - infobrochure - beginselverklaring neutraliteit

Inhoud:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Hoofdstuk 2 Engagementsverklaring 

Hoofdstuk 3 Sponsoring 

Hoofdstuk 4 Kostenbeheersing

Hoofdstuk 5 Extra-murosactiviteiten 

Hoofdstuk 6 Huiswerk, agenda’s, evaluatie, rapporten en schoolloopbaan 

Hoofdstuk 7 Afwezigheden en te laat komen 

Hoofdstuk 8 Schending van de leefregels, preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve 

                  uitsluiting

Hoofdstuk 9 Getuigschrift basisonderwijs 

Hoofdstuk 10 Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs 

Hoofdstuk 11 Schoolraad,ouderraad en leerlingenraad

Hoofdstuk 12 Leerlingengegevens en privacy

Hoofdstuk 13 Smartphone, tablet, laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, internet

                    en sociale media

Hoofdstuk 14 Absoluut en permanent algemeen rookverbod

Meer info

Het nieuwe schoolreglement werd in de gemeenteraad van 05/11/2018 goedgekeurd.          

Het schoolreglement werd aangevuld in functie van de wijzigingen in de regelgeving. De wijzigingen en/of aanvullingen staan in het rood gedrukt. 

Dit reglement is digitaal beschikbaar op de website van de school.

Klik op het PDF-document hieronder om te openen. 

Indien u een papieren versie wenst van het schoolreglement kan u dit bekomen in het secretariaat.

Lees ook de bijhorende Infobrochure. De wijzigingen staan eveneens in het rood gedrukt.

Contact

Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet

adres

Dorpsstraat 24
8660 Adinkerke

tel.
058-41 27 10 GSM: 0499-64 10 57
fax
058-41 27 10
e-mail
gemeenteschool@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje
Bart De Waele