Gemeente De Panne

Ecologisch beheer van groenzones

Principes van ecologisch beheer

Een ecologische tuin is niet synoniem van ongeordende, niet ontworpen natuur of wildernis. Integendeel over een ecologische tuin is goed nagedacht.

In een ecologische tuin wordt kruidgroei vermeden door:

 • Een goed ontwerp: aanleg en beheer afstemmen op:
  • De natuurlijke plantengroei van de streek (streekeigen beplanting)
  • De realistische tijd dat de tuineigenaar aan de tuin kan besteden
  • De functie van de tuin: zijn er kinderen, huisdieren…
  • Welke nuttige insecten of welke vogels wil men aantrekken in de tuin
  • De ligging van de tuin, waar zijn de zonnige plekjes en waar horen meer schaduwminnende planten thuis.
  • Streven naar een stabiel ecosysteem, waarbij planten die een gunstige invloed op elkaar uitoefenen samen geplaatst worden.
  • Zo weinig mogelijk schadelijke stoffen gebruiken voor bestrijding van onkruid, schadelijke dieren en plantenziekten (raadpleeg hiervoor http://www.zonderisgezonder.be/)

Contact

Milieu

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 68
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
24 december 2019 - tweede deel van de werkdag
25 december 2019
26 december 2019

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.