Gemeente De Panne

Echtscheiding

Echtscheiding is de ontbinding van de huwelijksband tijdens het leven van de echtgenoten, onder de voorwaarden en in de gevallen voorzien in de wet. De wet onderscheidt: de echtscheiding door onderlinge toestemming (art. 275 en 276 B.W.) en de echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (art. 229 B.W.).

Echtscheiding door onderlinge toestemming

Voorwaarden

Om door onderlinge toestemming uit de echt te scheiden moet geen enkele reden door de echtgenoten worden ingeroepen.

Hoe?

Het verzoekschrift wordt, samen met een aantal bijlagen (huwelijksakte, geboorteakte, nationaliteitsbewijs, boedelbeschrijving, …) neergelegd bij een rechtbank van eerste aanleg.

Binnen een maand na de neerlegging van het verzoekschrift verschijnen de echtgenoten samen voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Er volgt een tweede verschijning.

Na het vonnis waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, beschikt het parket over een maand om in beroep te gaan. Het vonnis wordt vervolgens opgestuurd naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het huwelijk voltrokken is. Binnen een maand na de kennisgeving schrijft deze het beschikkend gedeelte van het vonnis over in de registers.

Echtscheiding door onherstelbare ontwrichting

Voorwaarden

  • Vanaf minstens 6 maanden feitelijke scheiding bij gezamenlijk verzoek of 1 jaar indien het verzoek uitgaat van één echtgenoot.
  • Een onmogelijk gedrag van één van de echtgenoten.

Hoe?

De echtscheiding wordt ingeleid bij verzoekschrift.

De termijn om in beroep te gaan bedraagt een maand vanaf de betekening.

Het vonnis wordt opgestuurd naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het huwelijk voltrokken is en deze schrijft het beschikkend gedeelte van het vonnis over.

Definitieve uitwerking

Beide echtscheidingsvormen hebben gevolgen vanaf het ogenblik dat de uitspraak van de rechtbank of het arrest van het hof van beroep in kracht van gewijsde is gegaan, dit is na het verstrijken van de termijn van beroep. Ten aanzien van de persoon van de echtgenoten heeft de echtscheiding gevolgen vanaf die datum. Ten aanzien van derden heeft de echtscheiding pas gevolgen vanaf de overschrijving van het vonnis of arrest in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Contact

Bevolking

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 61
e-mail
bevolking@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

In het kader van de maatregelen tegen het coronavirus werken we enkel op afspraak, telefonisch of per mail. (ook op zaterdag) 

De dienst is gesloten op:

18 april 2022 maandag

26 mei 2022 donderdag

06 juni 2022 maandag