Gemeente De Panne

Adoptie

Adoptie dienst bevolking

Een notaris of de vrederechter maakt een adoptieakte op. Deze akte moet worden gehomologeerd door de rechtbank van eerste aanleg. Indien de geadopteerde minderjarig is, is de jeugdrechtbank bevoegd.
Nadat het homologatievonnis uitgesproken is, begint er een beroepstermijn te lopen van één maand.
Na het verstrijken van deze termijn wordt het vonnis automatisch verstuurd naar de Burgerlijke Stand van de verblijfplaats van de adoptant(en). Daar wordt het binnen de maand overgeschreven in de registers.
De adoptie is definitief vanaf de overschrijving.

Contact

Bevolking

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 61
e-mail
bevolking@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

In het kader van de maatregelen tegen het coronavirus werken we enkel op afspraak, telefonisch of per mail. (ook op zaterdag) 

De dienst is gesloten op:

18 april 2022 maandag

26 mei 2022 donderdag

06 juni 2022 maandag