Gemeente De Panne

Adoptie

Adoptie dienst bevolking

Een notaris of de vrederechter maakt een adoptieakte op. Deze akte moet worden gehomologeerd door de rechtbank van eerste aanleg. Indien de geadopteerde minderjarig is, is de jeugdrechtbank bevoegd.
Nadat het homologatievonnis uitgesproken is, begint er een beroepstermijn te lopen van één maand.
Na het verstrijken van deze termijn wordt het vonnis automatisch verstuurd naar de Burgerlijke Stand van de verblijfplaats van de adoptant(en). Daar wordt het binnen de maand overgeschreven in de registers.
De adoptie is definitief vanaf de overschrijving.

Contact

Bevolking

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

 

tel.
058-42 97 60
fax
058-42 16 17
e-mail
bevolking@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot vrijdag van 09.00u tot 12.00u, in de namiddag enkel op afspraak.

Op zaterdag van 09.00u tot 12.00u. 

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019