Gemeente De Panne

Uittreksel uit het Strafregister

(Voorheen bewijs van goed gedrag en zeden)

Er bestaan 3 soorten uittreksels uit het strafregister :

 • Model 1 art. 595 uit het wetboek van strafvordering = voor de meeste activiteiten
 • Model 1 art. 596.1 uit het wetboek van strafvordering = voor activiteiten die onderworpen zijn aan specifieke regelgeving (art. 596.1 met exhaustieve lijst van wetten, decreten en besluiten die kunnen leiden tot vermelding van de straffen en tot het verbod van de uitoefening van de activiteit)
 • Model 2 art. 596.2 uit het wetboek van strafvordering = voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen

De uittreksels zijn gratis. Omwille van privacy en veiligheid worden uittreksels uit het strafregister niet verzonden via post of mail. Ze dienen ten vroegste de volgende werkdag persoonlijk of per volmacht ( na voorleggen schriftelijk bewijs gehandtekend door aanvrager) afgehaald te worden.

Klik hier voor aanvraag uittreksel uit het strafregister

De volgende personen en instanties moeten voor een uittreksel aankloppen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie:

 • gerechtelijke en bestuurlijke instanties
 • rechtspersonen: vennootschappen, vzw’s, …
 • particulieren wanneer het document dient voor gebruik in het buitenland
 • buitenlanders voor de periode van verblijf in België
 • bijzondere gevallen (bv. diplomaten)

Hoe aanvragen ?

Per brief of e-mail

FOD Justitie
Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
E-mail: strafregister@just.fgov.be (link stuurt een e-mail)

Vermeld op uw aanvraag:

 • uw naam en voornaam
 • uw adres
 • uw geboortedatum en -plaats
 • uw handtekening
 • de reden van uw aanvraag

Voeg ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bij.

Persoonlijk aanmelden aan het loket van de dienst Centraal Strafregister

Waterloolaan 80
1000 Brussel
(open van 9u00 tot 11u30 en van 14u00 tot 15u30)

Vergunning slijterij gegiste en/of sterke dranken

Voor het uitbaten van een slijterij of drankgelegenheid moet u een drankvergunning hebben. Het gemeentebestuur levert de vergunning af na controle van het strafregister van de uitbater en de eventuele mede uitbaters. Uitbaters en eventuele medeuitbaters die niet in De Panne wonen brengen een uittreksel uit het strafregister mee van de gemeente van hoofdverblijfplaats. Gelieve het uittreksel te bezorgen bij de dienst Lokale Economie waar u uw aanvraag indient.

Bedrag

Gratis.

Contact

Bevolking

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

 

tel.
058-42 97 60
fax
058-42 16 17
e-mail
bevolking@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot vrijdag van 09.00u tot 12.00u, in de namiddag enkel op afspraak.

Op zaterdag van 09.00u tot 12.00u. 

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019