Gemeente De Panne

Uittreksel uit het Strafregister

(Voorheen bewijs van goed gedrag en zeden)

Er bestaan 3 soorten uittreksels uit het strafregister :

 • Model 1 art. 595 uit het wetboek van strafvordering = voor de meeste activiteiten
 • Model 1 art. 596.1 uit het wetboek van strafvordering = voor activiteiten die onderworpen zijn aan specifieke regelgeving (art. 596.1 met exhaustieve lijst van wetten, decreten en besluiten die kunnen leiden tot vermelding van de straffen en tot het verbod van de uitoefening van de activiteit)
 • Model 2 art. 596.2 uit het wetboek van strafvordering = voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen

De uittreksels zijn gratis. Omwille van privacy en veiligheid worden uittreksels op afspraak persoonlijk of per volmacht afgeleverd aan het loket bevolking of via ons digitaal loket.

De volgende personen en instanties moeten voor een uittreksel aankloppen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie:

 • gerechtelijke en bestuurlijke instanties
 • rechtspersonen: vennootschappen, vzw’s, …
 • particulieren wanneer het document dient voor gebruik in het buitenland
 • buitenlanders voor de periode van verblijf in België
 • bijzondere gevallen (bv. diplomaten)

Hoe aanvragen ?

Per brief of e-mail

FOD Justitie
Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
E-mail: strafregister@just.fgov.be (link stuurt een e-mail)

Vermeld op uw aanvraag:

 • uw naam en voornaam
 • uw adres
 • uw geboortedatum en -plaats
 • uw handtekening
 • de reden van uw aanvraag

Voeg ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bij.

Persoonlijk aanmelden aan het loket van de dienst Centraal Strafregister

Waterloolaan 80
1000 Brussel
(open van 9u00 tot 11u30 en van 14u00 tot 15u30)

Vergunning slijterij gegiste en/of sterke dranken

Voor het uitbaten van een slijterij of drankgelegenheid moet u een drankvergunning hebben. Het gemeentebestuur levert de vergunning af na controle van het strafregister van de uitbater en de eventuele mede uitbaters. Uitbaters en eventuele medeuitbaters die niet in De Panne wonen brengen een uittreksel uit het strafregister mee van de gemeente van hoofdverblijfplaats. Gelieve het uittreksel te bezorgen bij de dienst Lokale Economie waar u uw aanvraag indient.

Bedrag

Gratis.

Digitaal loket

Contact

Bevolking

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 61
e-mail
bevolking@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

In het kader van de maatregelen tegen het coronavirus werken we enkel op afspraak, telefonisch of per mail. (ook op zaterdag) 

De dienst is gesloten op:

18 april 2022 maandag

26 mei 2022 donderdag

06 juni 2022 maandag