Gemeente De Panne

Uittreksels uit de akten van de Burgerlijke Stand

Deze uittreksels levert de gemeente af waar de geboorte, het huwelijk of het overlijden heeft plaatsgehad en waar de echtscheiding werd overgeschreven.

Afschrift van een akte van de burgerlijke stand: Een afschrift, ook wel 'eensluidend afschrift' of 'volledig afschrift' genoemd, is een volledige weergave van de tekst van de originele akte die zich bevindt in het archief van de burgerlijke stand. Uittreksel van een akte van de burgerlijke stand: Een uittreksel vermeldt niet alle gegevens van de akte. Het uittreksel is een nieuw opgemaakt document dat de actuele inhoud weergeeft van de akte, rekening houdend met de op de akte aangebrachte randmeldingen.

Voor wie kan u een akte van de burgerlijke stand aanvragen?

 • U kunt een akte aanvragen van uzelf, uw echtgeno(o)te, ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen (bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn).
 • Aanvraag voor een derde (persoon niet opgesomd in bovenstaand punt):
  • Het afschrift of uittreksel met vermelding van de afstamming wordt rechtstreeks naar de betrokkene gestuurd.
  • Indien echter een volmacht en de identiteitskaart van de belanghebbende wordt voorgelegd, wordt het document meegegeven.
 • Als openbare overheid, de wettelijke vertegenwoordiger, de erfgenaam, de notaris en de advocaat kunt u eveneens een akte aanvragen. U moet de aanvraag wel verantwoorden door uw hoedanigheid en de reden (procedure) van de aanvraag te vermelden.
 • Voor alle andere personen kan u van de burgerlijke stand een uittreksel zonder afstamming verkrijgen. Een uittreksel zonder afstamming vermeldt enkel het feit van de geboorte, huwelijk of overlijden, maar niet de afstamming van de betrokken persoon of andere informatie uit de akte.
 • Als u toch een akte wil met vermelding van afstamming moet u de vraag per brief doen, gericht aan het gemeentebestuur, Burgerlijke Stand, Zeelaan 21, 8660 De Panne. Opgelet: als de akte minder dan 100 jaar oud is, moet u de toestemming hebben van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne. U voegt de bekomen toestemming bij uw brief.
 • akten van meer dan 100 jaar oud raadpleegbaar door elke belanghebbende.

Hoe aan te vragen?

via het digitaal loket: klik op de rechter bovenhoek van uw scherm;

of

via mail, waar u het volgende vermeldt:

  • uw naam, voornaam, rijksregisternummer;
  • welk attest/uittreksel u aanvraagt;
  • reden aanvraag (bv. voor mezelf of de procedure waarbinnen de aanvraag kadert);
  • indien u het attest/uittreksel aanvraagt voor een derde:
   • naam, voornaam, rijksregisternummer van de derde;
   • verwantschap ten opzichte van de aanvrager of uw hoedanigheid van advocaat, …

of

op de Burgerlijke Stand, waar u de volgende documenten voorlegt:

  • uw identiteitskaart;
  • indien u het attest of uittreksel voor een derde persoon aanvraagt:
   • de identiteitskaart of een kopie van de identiteitskaart van de derde persoon.
   • een volmacht: bevat naam, adres, geboortedatum en handtekening van de betrokkene of rechthebbende en naam, adres en geboortedatum van de volmachtdrager.

 

Buitenlandse akten:

Informatie over buitenlandse akten van de burgerlijke stand kunt u nalezen op de website van buitenlandse zaken: http://www.diplomatie.be  

Internationale akten van de burgerlijke stand:

Dit zijn meertalige uittreksels van de geboorteakte, de huwelijksakte en de overlijdensakte. Deze uittreksels kunt u nodig hebben wanneer u een akte moet voorleggen in het buitenland.

Deze uittreksels worden enkel afgeleverd indien ze bestemd zijn voor landen die de overeenkomst te Wenen van 8 september 1976 hebben ondertekend of aanvaard. Voor alle andere landen moet u het afschrift laten vertalen door een beëdigd vertaler en het eventueel laten legaliseren.

Contact

Bevolking

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 61
e-mail
bevolking@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

In het kader van de maatregelen tegen het coronavirus werken we enkel op afspraak, telefonisch of per mail. (ook op zaterdag) 

De dienst is gesloten op:

18 april 2022 maandag

26 mei 2022 donderdag

06 juni 2022 maandag