Gemeente De Panne

Subsidies

Animator in het jeugdwerk, verdere vorming of hoofdmonitor

Ben je tussen 16 en 35 jaar, dan kun jij bij het volgen van een cursus een deel van het inschrijfgeld terug krijgen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Je volgt een cursus animator in het jeugdwerk. Na het volgen van de cursus kom je met je deelname-attest naar het Jeugdcentrum. (Vergeet alvast geen rekeningnummer en –houder in te vullen).

Wij controleren de gegevens en kijken als jij recht hebt op volgende bijdrage(n):

 • € 37,50 als je woont in De Panne of in de deelgemeente Adinkerke
 • € 37,50 als je leider bent bij een gemeentelijk jeugdwerkinitiatief zoals bijvoorbeeld speelpleinwerking
  De Ravotter, SWAP, Move-X en jeugdhuis De Planke.

Je volgt een cursus verdere vorming, hoofdmonitor of ander attest van specialisatie. Per gevolgde cursus heb je recht op een subsidie van € 25.

Jeugdverenigingen

Ben je lid van een erkende jeugdverenigingen? Dan geeft de gemeente extra centen voor jouw werking.
Naast een basisbedrag, heb je als jeugdvereniging ook recht op volgende subsidies:

Erkende jeugdverenigingen:

Er wordt een subsidie toegekend als basistoelage voor erkende jeugdverenigingen. Een jeugdvereniging kan erkend worden als ze:

 • Zich richt tot een doelgroep van mensen in de leeftijdscategorie -25 jarigen.
 • Een reëel ledenbestand heeft en kan aantonen.
 • Regelmatig activiteiten organiseert waarvan minstens één per jaar op een ruimer publiek gericht is dan op de eigen leden.

Voorwaarden en nodige gegevens:

 • Een ledenlijst.
 • De samenstelling van bestuur.
 • De contactpersoon voor de jeugdraad en de dienst Jeugd.
 • Aard en regelmaat van de activiteiten en vergaderingen.
 • Een verslag van het afgelopen werkjaar.
 • Een planning voor het komende werkjaar.

Verplaatsingen

Wanneer je met jouw vereniging op kamp, bivak… gaat, kan je GRATIS beroep doen op een vrachtwagen (al dan niet met chauffeur) om het materiaal van en naar de verblijfplaats te vervoeren. De jeugdvereniging zorgt zelf voor voldoende personeel om de vrachtwagen te laden en te lossen. Er gaat minstens één begeleider mee met de vrachtwagen. Deze persoon kent de reisroute.

Uitzonderlijke verplaatsingen moeten vooraf aangevraagd worden aan het schepencollege.

Voorwaarden en nodige gegevens:

 • De verplaatsing is maximaal 300 km.
 • Indien het mogelijk zou zijn: een weekend vermijden.
 • Er wordt aangemoedigd om, indien mogelijk, zelf te rijden met de vrachtwagen van de gemeente.
 • De juiste ligging van de verblijfplaats doorgeven.

Manifestaties

Wanneer je als jeugdvereniging een manifestatie organiseert of bijwoont (voor publiek van 6 tot 25 jaar) kun je een subsidie aanvragen. Het bijwonen van een educatieve activiteit valt ook binnen dit kader. De tussenkomst bedraagt maximaal 50% van de totale kosten en is maximum € 500 per vereniging per jaar.

Voorwaarden en nodige gegevens:

 • Aard van de manifestatie
 • Datum, plaats en uur van de manifestatie
 • Gevraagde bijdrage van de deelnemers
 • Manier en mate van gemaakte publiciteit
 • Een eindafrekening met een duidelijk overzicht van alle inkomsten en uitgaven
 • Aantal effectieve deelnemers aan de manifestatie

Kadervorming – leiding met een attest

Ben je tussen 16 en 35 jaar? Dan kan jij een deel van je cursusgeld terug krijgen. € 37,50 als je woont in
De Panne of deelgemeente Adinkerke en € 37,50 als je wordt ingezet als leiding bij een gemeentelijk jeugdwerkinitiatief.

Er wordt € 25 betaald aan de cursist die actief is in een erkende jeugdvereniging van De Panne en het attest 'verdere vorming' of een attest van specialisatie kan voorleggen.

Er wordt € 25 betaald aan jeugdverenigingen die gebrevetteerde begeleiders (die één jaar actief zijn binnen de werking) in hun leidersgroep opnemen.

Voorwaarden en nodige gegevens:

 • Bewijzen van inschrijving en/of volgen van de cursussen.
 • Kopieën van de attesten van de gebrevetteerde leiders.
 • De door de Vlaamse Overheid opgestelde criteria zijn van toepassing op alle verenigingen die een basis- of vormingscursus organiseren.

Contact

Jeugd

adres

De dienst Jeugd is door de coronamaatregelen in De Boare niet bereikbaar.
U neemt best contact op via de telefoon, e-mail of f  Jong in De Panne.

tel.
058-42 21 94
e-mail
jeugd@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

van maandag tot en met vrijdag
- van 09.00u tot 12.00u
- van 13.30u tot 17.00u

We zijn gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021