Gemeente De Panne

Melding verkoop van eigendom

Melding verkoop van eigendom

Indien u een aanslagbiljet ontvangen hebt voor een eigendom die reeds verkocht werd, kan u dit via onderstaand formulier melden. Hou alvast het aanslagbiljet met het nummer kohierartikel bij de hand.

Verkoop van eigendom melden

Indien u het belast goed verkocht voor 1 januari 2021:
Wij mochten helaas geen melding van eigendomsoverdracht ontvangen.
U bent de belasting niet verschuldigd, aangezien de belasting verschuldigd is door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar was van de wooneenheid zonder domicilie.

Gelieve ons via onderstaand formulier de nodige gegevens te bezorgen zodat wij dit kunnen aanpassen.

Indien u het belast goed verkocht na 1 januari 2021:
Een goed wordt beschouwd als wooneenheid zonder domicilie indien er op 1 januari van het aanslagjaar niemand was ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, met voorwaarde dat het goed bewoonbaar is. De belasting is dus verschuldigd indien u op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar was van een wooneenheid zonder domicilie, ongeacht of u in de bevolkingsregisters van de gemeente bent ingeschreven.

Gelieve ons via het formulier 'Melding verkoop eigendom' de nodige gegevens te bezorgen; zo kunnen wij de eigenaar van het goed aanpassen en ontvangt u volgend jaar geen belasting op wooneenheden zonder domicilie (voor deze eigendom).

Digitaal loket

Contact

Financiën

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
Zie medewerkers
e-mail
ontvanger@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Wegens de coronamaatregelen werken wij van maandag tot vrijdag van 09.00u tot 12.00u enkel op afspraak, 'zie medewerker' voor het juiste telefoonnummer of mailadres.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021