Gemeente De Panne

VLAREM-WIJZIGING M.B.T. HET BELEID ROND OMGEVINGSLAWAAI Inspraakperiode: van 20/08/2021 t.e.m. 18/09/2021

Het Departement Omgeving organiseert een publieke raadpleging bij een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering waarmee richtlijn 2020/367 (bepalingsmethoden voor schadelijke effecten van omgevingslawaai) wordt omgezet in VLAREM II, en waarmee VLAREM II wordt afgestemd op de bepalingen van verordening 2019/1010 (rapporteringsverplichtingen aan Europa).  

Concreet gaat het om aanpassingen aan afdeling 2.2.4 (de beleidstaken betreffende de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai) en hoofdstuk 5.57 ‘Vliegvelden’ van VLAREM II.   

Het besluit regelt bovendien ook de inwerkingtreding van de artikelen uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 over de bevoegdheden van de autoriteiten en instanties voor de uitvoering van de beleidstaken rond omgevingslawaai.

Dit alles kadert in de verdere uitwerking van het beleid rond omgevingslawaai conform de Europese richtlijn omgevingslawaai (2002/49/EG). Die heeft als doel in Europa een gemeenschappelijke aanpak in te voeren om schadelijke effecten van blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen of te verminderen.  
 

Publieke inspraak

De inspraakperiode loopt van 20/08/2021 tot en met 18/09/2021.  

Het voorontwerp van besluit en alle informatie over deze publieke inspraakprocedure vindt u op de website van het Departement Omgeving en op het IBO portaal

Contact

Omgeving & Ruimtelijk Beleid

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 79
e-mail
omgeving@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening en enkel op afspraak.

De dienst Omgeving en Ruimtelijk Beleid is elke werkdag telefonisch te bereiken op het nummer 058-42 97 66 of via mail omgeving@depanne.be om uw afspraak in te plannen.

Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

Op volgende dagen is de dienst gesloten:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021