Gemeente De Panne

BEKENDMAKING VAN EEN OPENBAAR ONDERZOEK VAN EEN NIEUW ONTWERP BELEIDSPROGRAMMA ‘OP WEG NAAR CIRCULAIR BOUWEN’

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door OVAM een ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ werd ingediend om efficiënter met grondstoffen om te gaan en onze impact op het milieu te verminderen, wat vorm geeft aan deze circulaire ambities voor de Vlaamse bouwsector, en dit voor de periode 2022 tot 2030.

Het ontwerp van het actieplan ligt gedurende de voorgeschreven termijn, zijnde de periode van 16 augustus tot en met 15 oktober, ter inzage van het publiek bij de dienst Omgeving, elke werkdag tussen 9.00 u en 12.00 u, op voorafgaande telefonische afspraak via 058/42.97.68.

Daarnaast is het mogelijk om het ontwerp beleidsprogramma te consulteren en te downloaden via onderstaande link :  nieuw ontwerp-beleidsprogramma 

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen overmaken per e-mail via beleidsplanbouw@ovam.be of per post naar de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

De Panne, 16 augustus 2021

Contact

Omgeving & Ruimtelijk Beleid

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 79
e-mail
omgeving@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening en enkel op afspraak.

De dienst Omgeving en Ruimtelijk Beleid is elke werkdag telefonisch te bereiken op het nummer 058-42 97 66 of via mail omgeving@depanne.be om uw afspraak in te plannen.

Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

Op volgende dagen is de dienst gesloten:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021