Gemeente De Panne

Het Covid Safe Ticket / COVID-certificaat

Overlegcomité 26/10/2021

Alle info mooi op een rij kan je lezen op https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/27/coronapas-q-and-a/ 

Het COVID-certificaat, ook wel het EU Digitaal COVID-19 certificaat genoemd, moet het opnieuw mogelijk maken om vanaf 1 juli te reizen binnen de Europese Unie.

Voorwaarden

Wanneer krijg ik een COVID-certificaat?

Er zijn 3 types certificaten:
 1. een vaccinatiecertificaat : een certificaat is al beschikbaar na 1e prik, na de 2e prik wordt er een nieuw certificaat aangemaakt. De meeste EU-landen zullen alleen een certificaat van volledige vaccinatie aanvaarden. Meestal zullen landen dit certificaat ook pas aanvaarden vanaf een bepaalde wachtperiode na de dag van de volledige vaccinatie, omdat dan pas de bescherming optimaal is.
 2. een testcertificaat van een PCR-test (geen sneltest of zelftest) met een negatief resultaat. Dit certificaat moet zeer recent voor het vertrek naar het buitenland zijn aangemaakt. Ook de termijn van geldigheid van dit certificaat kan per land afwijken.
 3. een herstelcertificaat voor mensen die hersteld zijn van COVID-19 na een positieve COVID-test. De geldigheid van dit certificaat zal in de meeste landen 180 dagen zijn.
De geldigheidsduur van het certificaat is afhankelijk van het type certificaat en van de specifieke regels in het EU-land waar je het wilt gebruiken.

Vanaf wanneer en waar kan ik het gebruiken?

Het COVID-certificaat zou volgens afspraak vanaf 1 juli 2021 bruikbaar worden in alle EU-lidstaten. België zal 2 weken daarvoor, vanaf half juni, de certificaten beschikbaar maken. Dit betekent echter niet dat landen de COVID-certificaten vanaf half juni zullen kunnen lezen of aanvaarden. Je doet er goed aan de regels van het land van bestemming voor vertrek na te kijken. Je vindt reisadvies op de Europese website Reopen of het reisadvies op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken. Er zijn per land nog afwijkende regels mogelijk. 
De Europese Commissie stelt voor om binnen de EU volgende regels uniform te hanteren:
 • Volledig gevaccineerde personen met een vaccinatiecertificaat dat in overeenstemming is met het digitale COVID-certificaat, moeten 14 dagen nadat de laatste dosis is toegediend, vrijstelling worden verleend van verplichte reisgerelateerde tests of quarantaine.
 • Ook herstelde personen die 1 dosis hebben gekregen van een vaccin dat normaal in 2 doses wordt toegediend, zouden als volledig gevaccineerd beschouwd moeten worden. Je zou dus een herstelcertificaat en vaccinatiecertificaat kunnen combineren om dit aan te tonen.
 • Om deeenheid van het gezin te waarborgen, moeten minderjarigen die met hun ouders reizen, van quarantaine worden vrijgesteld als hun ouders niet in quarantaine hoeven te gaan, bv. omdat zij zijn gevaccineerd. Kinderen jonger dan zes jaar moeten ook worden vrijgesteld van reisgerelateerde tests.
 • De Europese Commissie stelt een standaardgeldigheidsperiode voor tests voor van 72 uur voor PCR-tests.
 • Bij lokale uitbraken of varianten die opduiken kunnen landen toch ook steeds nog extra regels opleggen.
Reisadvies naar landen buiten de EU vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken.

Wat bij terugkeer na mijn vakantie?

Tot 1 juli worden niet noodzakelijke reizen afgeraden. Informatie over de regels die tot 1 juli gelden bij terugkomst in België na een reis kun je terugvinden via de website info-coronavirus.be.

Vanaf 1 juli gelden onderstaande regels:

 • Aan het gebruik van het Passenger Location Form verandert er ook na 1 juli niets.
 • Terugkeer uit groene of oranje zone: geen verplichting tot quarantaine of test. De status van een zone kan tijdens uw verblijf steeds wijzigen!
 • Terugkeer uit rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal COVID-certificaat (vaccinatiecertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), testcertificaat met recente negatieve PCR-test (< 72 uur) of herstelcertificaat) hoeft niet in quarantaine.
  • Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.
 • Terugkeer uit zone met heel hoog risico (‘variants of concern’):
  • Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.
  • Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die niet binnen Europa verspreid mogen worden.

Meer informatie over reizen en verplaatsen tijdens coronatijd vind je ook op de website van de federale overheid.

Procedure

Hoe aanvragen?

Een COVID-certificaat
 • is digitaal opvraagbaar via de CovidSafeBE-app (mobiele app) en op overheidssites zoals Mijn Burgerprofiel of mijngezondheid.be. Om certificaten digitaal op te vragen heb je ofwel jeidentiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld Itsme).
 • een vaccinatiecertificaat kun je op vraag per post toegestuurd krijgen. Je moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. Contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar je gevaccineerd werd:
  • Vlaanderen: 078-78 78 50 (09.00u tot 19.00u op weekdagen)
  • Brussel: 02-214 19 19 (.9.00u tot 17.30u op weekdagen en van 10.00 tot 17.30u in het weekend)
  • Duitstalige Gemeenschap: 0800-23 032 (09.00u tot 17.00u op weekdagen)
  • Franse Gemeenschap (Wallonië): 071-31 34 93 (09.00u tot 19.00u van maandag tot zaterdag)

Zorg dat je tijdens je reis naar het buitenland jecertificaat bij de hand hebt, niet alleen online, maar ook gedownload/offline op jesmartphone of tablet bijvoorbeeld. Of zorg voor een geprinte of papieren versie als back-up. Zo heb je geen probleem als je onderweg geen internetverbinding hebt.

Welke gegevens?

De structuur van een certificaat is een Europese afspraak. Op het certificaat staan gegevens zoals naam, geboortedatum, datum van afgifte, informatie over de vaccinatie, de coronatest of het herstel van COVID-19, en een unieke identificatiecode (QR-code). De EU-lidstaten scannen deze code en kunnen zo nakijken of het certificaat correct en geldig is. Het certificaat is opgemaakt in het Engels en in de 3 landstalen (Nederlands, Frans en Duits).

Het gaat om een beperkt aantal gegevens die absoluut noodzakelijk zijn. De bezochte landen mogen die gegevens niet bewaren. Om te controleren of het certificaat echt en nog geldig is, wordt nagegaan wie het heeft afgegeven en ondertekend. Alle gezondheidsgegevens blijven in het land waar het certificaat is uitgegeven.

Bedrag

Het COVID-certificaat is gratis. Er is wel een kost verbonden aan de test die aan het testcertificaat vooraf gaat. Deze test kost gemiddeld 46,81 euro indien u ingeschreven bent bij een Belgische verzekeringsinstelling. Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.

Uitzonderingen

Voor personen zonder Belgisch rijksregisternummer of BIS-nummer, wordt er soms een TER-nummer aangemaakt zodat zij toch een COVID-test kunnen ondergaan. Dit nummer is speciaal ontwikkeld voor afname van een test bij buitenlanders die korte tijd (maar wel meer dan 48u) in België blijven en geen vaste verblijfplaats hebben. Covid-testen die met een TER-nummer zijn aangemaakt kunnen niet in de vorm van een certificaat worden opgevraagd.

Contact

Communicatie & Onthaal

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
info@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021